Ośrodki Finansowo-Księgowe w Polskim Związku Działkowców posiadają wieloletnią tradycję, księgowość prowadzona w nich daje gwarancję przestrzegania prawa, przepisów wewnątrzorganizacyjnych oraz prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu o przyjęte w PZD zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Biorąc pod uwagę ogromną odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość finansową stowarzyszenia jako całości, Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą Nr 208/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie oceny funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych ROD - § 2 zobowiązał  wszystkie Okręgi do powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych. W ślad za tym 10 lutego 2020 r. Okręgowa Rada Łódzka PZD Uchwałą Nr 2/III/2020 przyjęła wytyczne dla Okręgowego Zarządu Łódzkiego dotyczące powoływania zamiejscowych Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz 3 października 2020 r. Uchwałą Nr 3/VI/2020 zaleciła zintensyfikowanie działań zmierzających do ich powstania w miejscowościach skupiających większą ilość ROD, tak aby począwszy od 2021 roku Zarządy mogły wypełnić obowiązek prowadzenia księgowości w powołanych ośrodkach.

W związku z powyższym Okręg Łódzki informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarządów ROD, został utworzony kolejny już w Okręgu Ośrodek Finansowo-Księgowy PZD.

Ośrodek Finansowo Księgowy w Kutnie został powołany na mocy Uchwały Nr 75/2021 r. Okręgowego Zarządu Łódzkiego z dnia 7 maja 2021 r. dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych  Polskiego Związku Działkowców z powiatów: kutnowskiego oraz łęczyckiego. Zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, na parterze budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przy ul. Wojska Polskiego 10A.

WYKAZ ROD ZOBOWIĄZANYCH DO WSPÓŁPACY Z OFK W KUTNIE

L. p Nazwa ROD powiat
1 Bartek w Kutnie powiat kutnowski
2 Grunwald w Kutnie powiat kutnowski
3 Kolejarz w Kutnie powiat kutnowski
4 Metalurg w Kutnie powiat kutnowski
5 Miflex w Kutnie powiat kutnowski
6 Polanka w Kutnie powiat kutnowski
7 Relaks w Kutnie powiat kutnowski
8 Stokrotka w Kutnie powiat kutnowski
9 Wzgórze w Kutnie powiat kutnowski
10 Złota Róża w Kutnie powiat kutnowski
11 Budowlani w Piwkach powiat kutnowski
12 Kutnowianka w Bielawkach powiat kutnowski
13 Meliorant w Zawadach powiat kutnowski
14 Emit w Żychlinie powiat kutnowski
15 Wiosna w Żychlinie powiat kutnowski
16 Kolejarz w Krośniewicach powiat kutnowski
17 im. K. Świerczewskiego w Krośniewicach powiat kutnowski
18 Bohaterów Walk nad Bzurą w Łęczycy powiat łęczycki
19 Gwarek w Łęczycy powiat łęczycki
20 Irys w Łęczycy powiat łęczycki
21 Szafirek w Łęczycy powiat łęczycki

Okręg Łódzki przy wsparciu finansowym Jednostki Krajowej PZD w ramach dotacji w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu technicznego dla Ośrodka, dołoży wszelkich starań aby został odpowiednio wyposażony. Ma to zapewnić komfort wzajemnej współpracy Zarządów ROD z pracownikiem, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu księgowego.

W związku z powyższym, począwszy od 10 czerwca 2021 r. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych ujętych w wykazie, zobowiązane są systematycznie przekazywać dokumenty księgowe do biura Ośrodka Finansowo-Księgowego w Kutnie, celem prowadzenia ujednoliconej ewidencji księgowej dla wszystkich ROD PZD.

 

Życzymy owocnej współpracy.

Elżbieta Janiszewska-Jarząb

Główny Księgowy  OŁ PZD