Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
24 sty 2023

Dwa Kutnowskie ogrody podpisały umowy na realizację projektów grantowych ARiMR.

W dniu 19.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi doszło do podpisania kolejnych dwóch umów w ramach projektu grantowego "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Umowę z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Kutnie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Kutnie podpisał Dyrektor ŁOR ARiMR, Dominik Hamrin na łączną kwotę blisko 182 tysięcy złotych.

                                      

 

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć na terenie dwóch kutnowskich rodzinnych ogrodów działkowych zostaną wykonane inwestycje polegające między innymi na sporządzeniu planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych składających się z tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej, hoteli dla owadów, budek i karmników dla ptaków, jak również zakup urządzeń zapewniających naturalne nawożenie, tj. rębaka do gałęzi oraz kosiarki samojezdnej z funkcją mulczowania.

Prezes ROD ,,Relaks” w Kutnie

Ilona Stasiak

Prezes ROD ,,Kolejarz” w Kutnie

Dariusz Pasiński

 

 

23 sty 2023

Czytajcie „działkowca”!

Na rynku pojawił się już najnowszy – lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znaleźć można wiele aktualnych tematów, przystających do specyfiki ogrodów działkowych – w sam raz na zbliżający się wiosenny sezon na działkach!

Ogródki ziołowe stają się nie tylko modne, ale i potrzebne. Gotowe zioła na rynku są drogie, a trudno wyobrazić sobie zdrowe odżywianie bez ich udziału – tym bardziej uprawiajmy je we własnym zakresie! A możemy to robić prawie wszędzie, nawet w zaskakujących miejscach. Doradzamy jak uprawiać zioła w domu, a także jak zakładać i pielęgnować ziołowe aranżacje w ogródku!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze: „Nabycie prawa do działki po zmarłym działkowcu, a zbieg wniosków osób bliskich”, „Wykluczenie z walnego zebrania członka PZD”, „Zakaz ingerencji w infrastrukturę ROD”.

 

Kontynuując temat zmian klimatu i wynikających z tego potrzeb odpowiednich działań, przybliżamy kwestie gromadzenia w ogrodach wody deszczowej – bardzo odpowiedniej dla roślin i pozwalającej ograniczyć koszty związane z nawadnianiem. W tym artykule skupiamy się na budowie własnego systemu do gromadzenia deszczówki. Doradzamy m.in., jakie dobierać elementy i jak je łączyć, aby w wydajny sposób zgromadzić czystą wodę w zbiornikach.

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Stanowisko KR PZD z 14 grudnia 2022 r. w sprawie znaczenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce”, „XVII posiedzenie KR PZD”, „Owady zapylające, co możemy dla nich zrobić?”.

● W naszym społeczeństwie stale rośnie świadomość, że w trosce o zdrowie, niezbędne jest racjonalne odżywianie, ze znaczącym udziałem warzyw w codziennej diecie. Najlepiej, by były to produkty własne, które pozyskamy z upraw na działce. Zachęcamy do takich upraw i podajemy 5 istotnych, przemawiających za tym powodów!

 

Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – cięcie drzew owocowych.

Płodozmian w warzywniku na kolejny sezon.

● Polecamy śliwy odporne na szarkę.

Sałata rzymska – najzdrowsza.

Kalendarz prac pasiecznych w lutym.

● Polecamy pyszne i zdrowe potrawy z orientalnych strączkowych!

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji, ochronie roślin, zdrowym odżywianiu i ekologii oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!

20 sty 2023

W 2023 roku wniosek o wycięcie drzewa będzie można składać internetowo.

Ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  wprowadza możliwość kontaktu z urzędem online w sprawie wycinki drzew. Wnioski o usunięcie drzew online będą przyjmowane od 27 stycznia 2023 r. Uproszczenie ma również dotyczyć ujednolicenia wniosków w całej Polsce.

Kolejna zmiana, której można się spodziewać jeszcze w tym roku będzie dotyczyć wycinania drzew na własnej działce. W tym momencie jest jeszcze procedowana. Chodzi o zmianę wartości obwodu pni, które zobowiązują do zgłoszenia wycinki drzewa w odpowiednim urzędzie.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, wartości te zwiększą się o 20 cm i będą wynosiły odpowiednio:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wysokość przeprowadzania pomiaru, czyli 5 cm, nie ulegnie zmianie.

 

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD

19 sty 2023

Broszury tematyczne dla działkowców

Informujemy, iż w biurze Okręgu Łódzkiego PZD wciąż dostępne są darmowe, ciekawe, pełne przydatnych informacji broszury.

Zachęcamy aby działkowcy posiłkowali się tymi materiałami, w celu poszerzania swoich ogrodniczych horyzontów.

 

Tematyka broszur:

 • „Działka bliżej natury”
 • „Groźne szkodniki”
 • „Moda na zielone”
 • „Smaczne rabaty”
 • „Pomysł na oczko wodne”
 • „Mały sad”
 • „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki”
 • „Nowoczesna działka ROD”
 • „Zeszyt działkowca”

 

Zachęcamy również zarządy ROD, aby zaopatrzyli swoje ogrody w niezbędną wiedzę przed rozpoczęciem się sezonu ogrodniczego.

 

 

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD

 

13 sty 2023

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 stycznia 2023 r

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.

W roku 2023 w ROD odbędą się ponownie walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) na skutek podjętej przez Krajową Radę PZD w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwały nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.

Wobec powyższego, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ROD o podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych/konferencji delegatów, w szczególności opracowanie projektów:

 1. Sprawozdania z działalności zarządu ROD za rok 2022;
 2. Sprawozdania finansowego zarządu za rok 2022;
 3. Planu pracy na 2023 rok;
 4. Preliminarza finansowego na 2023 rok;
 5. Przygotowania kalkulacji opłaty ogrodowej na 2023 rok.

Krajowy Zarząd PZD zwraca uwagę, iż w razie zamiaru realizacji inwestycji i remontów w ROD konieczne jest uprzednie przygotowanie zakresu potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywanego kosztu zadań we wniosku przedkładanym na walnym zebraniu/konferencji delegatów oraz ustalenie źródeł finansowania.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że walne zebrania (konferencje delegatów) we wszystkich ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2023 roku, co wynika z § 59 ust. 2 Statutu PZD.

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań oraz wzory dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia zostaną niezwłocznie przekazane w formie elektronicznej wyłącznie na oficjalne skrzynki e-mailowe wszystkich zarządów ROD założonych przez Jednostkę Krajową PZD. Dodatkowo Krajowy Zarząd PZD zleci na swój koszt wydruk wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, wzory dokumentów, jak również wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych w ROD za 2022 rok oraz do opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023 wraz z wzorami niezbędnych dokumentów w specjalnej broszurze, która zostanie przekazana do ROD i Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD informuje również, że wzorem lat ubiegłych, zadecydował o wydrukowaniu zawiadomień na walne zebrania (konferencje delegatów) w formie kartek pocztowych, które po wydrukowaniu zostaną przekazane do biur okręgów, skąd zarządy ROD będą mogły odbierać odpowiednią do ilości członków PZD w swoim ROD liczbę zawiadomień. Druki zawiadomień są bezpłatne dla ROD. Koszty wydruku i dystrybucji pokrywa Krajowy Zarząd PZD.

Z uwagi na fakt, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 roku okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony do dnia 31 marca 2023 roku, Krajowy Zarząd PZD zastrzegł możliwość dostosowania wytycznych do  obowiązujących  obostrzeń i ograniczeń epidemicznych w kraju.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

09 sty 2023

Informacja w sprawie Projektu Grantowego “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W dniu 30 grudnia br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał komunikat w którym poinformował, że dzień 31 grudnia 2022 roku jest ostatnim dniem naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Poniżej załączamy treść całego komunikatu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy---rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych2

KZ

 

09 sty 2023

DGCS PZD System zmiany styczeń 2023

1.     Wczytaj licencję DGCS PZD System na 2023 rok

Obecne licencje DGCS PZD System obowiązują do 13 stycznia 2023 roku. W celu bezproblemowego korzystania z programu należy wczytać nowe licencje.

W programie wystarczy wejść w opcję Pomoc > Abonament > Odśwież dane o abonamencie.

2.     Sprawozdanie „Granty w ramach konkursu ARiMR” już w DGCS PZD System

Do programu DGCS PZD System zostało dodane Sprawozdanie finansowe z funduszu Granty w ramach konkursu ARIMR ROD”. Opis zmian oraz instrukcja dodania sprawozdania „Granty w ramach konkursu ARiMR”dla użytkowników, którzy już pracują na programie dostępna jest w załączniku lub na stronie:

https://dgcs.pl/aktualnosci-pzd/

3.     Nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.06 r230102.

3 stycznia została udostępniona nowa wersja programu DGCS PZD System. Protokół zmian dostępny pod linkiem https://dgcs.pl/nowa-wersja-dgcs-pzd-system-23-06-r230102/

Załącznik plikowy do pobrania

PZD_instrukcja_dodania_sprawozdania.pdf

21 gru 2022

XI posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD

W dniu 19 grudnia 2022 roku obradowała Okręgowa Rada Łódzka PZD. Spotkanie miało charakter świąteczny. W posiedzeniu uczestniczyło 32 członków Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, 6 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz 8 zasłużonych działaczy PZD, którym wręczono Medale z okazji 40-lecia PZD. Głównymi tematami obrad było podsumowanie kampanii walnych zebrań w ROD w Okręgu Łódzkim PZD, udział Okręgu Łódzkiego w konkursie grantowym „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Ponadto również omówiono aktualny temat dotyczących przedłużenia kadencji wszystkich organów PZD. Posiedzenie ORŁ przebiegło bardzo sprawnie, przede wszystkim dzięki wysłaniu do każdego członka OR szczegółowych materiałów drogą elektroniczną.

 

 

 

 

Temat merytoryczny dot. podsumowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, przedstawiła Prezes OŁ PZD Izabela Ożegalska.  Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym kampania winna odbyć się w terminie od 15 marca do 15 maja. Przekazała, że ostatnie zebrania odbyły się we wrześniu br. Na 300 walnych zebrań, jakie powinny zostać przeprowadzone, odbyły się w sumie 299 walne zebrania w tym: 296 walne zebrania sprawozdawcze, 2 nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze tj. w ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz „Szafirek” w Łęczycy oraz 1 Konferencja Delegatów w ROD „Poranek” w Łodzi. Średnia frekwencja na walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wyniosła 27,57%. Najwięcej walnych zebrań odbyło się w miesiącu maju tj. łącznie, 193 co stanowi   64,33%. W terminie statutowym odbyło się 229 walnych zebrań a po 15 maja odbyły się 70 walne zebrania. Członkom zespołu do obsługi walnych zebrań należą się wyrazy uznania gdyż mimo natłoku zebrań w miesiącu maju łącznie obsłużonych zostało 269 walnych zebrań, co stanowi 89,66%.

 

 

 

Temat związany z udziałem Okręgu Łódzkiego w konkursie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych przedstawił Rafał Majer inspektor ds. inwestycji. Poinformował, że 27 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór w ramach tego projektu wniosków o przyznanie grantów (dotacji unijnych). Celem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu osiągną cel strategiczny, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniając się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.: przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności biologicznej, poprawa, jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększenie wartości ekosystemów, do których zaliczają się również ogrody działkowe. W sześciu turach naboru udział wzięło 28 ROD z Okręgu Łódzkiego. Wśród najczęściej wykonywanych zadań w zakresie inwestycji podstawowych to: zakup rębaka i kompostownika, zakup i montaż budek dla ptaków i hoteli dla owadów, tworzenie tematycznych ścieżek edukacyjnych, zazielenianie roślinami miododajnymi, tworzenie łąk kwietnych oraz sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych. W zakresie inwestycji dodatkowych zgłaszano: zakup i montaż siłowni plenerowych i placów zabaw, modernizację alejek ogrodowych, modernizację oświetlenia oraz zakup wiat i ławek ogrodowych. Podsumowując podkreślił, iż według informacji przekazanych w Stanowisku Krajowej Rady PZD z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, po trzech turach naborów, z sumaryczną kwotą 1 419 573, 00 zł, Okręg Łódzki zajmuje III miejsce w Polsce pod względem wysokości przyznanych grantów, z czego powinniśmy być dumni.

 

 

 

W sprawach organizacyjnych Prezes OŁ przekazała, że dniu 14 grudnia br. obyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na którym zdecydowano o przedłużeniu o rok kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Decyzja ta została poparta ważnymi przyczynami takimi jak trwający przez ponadto dwuletni okres stanu epidemii covid-19, udział zarządów ROD w programie grantowym, co wiąże się z otrzymaniem środków publicznych i wydatkowaniem ich zgodnie z projektem a także konieczność opracowania projektu zmian w statucie PZD, które sprostają nowym problemom.

 

 

 

Po ciekawej i dynamicznej dyskusji w głosowaniach jednomyślnie podjęte zostały uchwały i stanowisko zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków, przyjęto uchwałę w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku oraz w sprawie udziału Okręgu Łódzkiego PZD konkursu ARIMR o przyznanie grantu.  Podjęto Stanowisko w sprawie wydłużenia kadencji organów statutowych PZD.

 

 

 

 

 

 

 

Po części merytorycznej posiedzenia Prezes OŁ Izabela Ożegalska wraz z Wiceprezesem OŁ Jerzym Adamskim wręczyli wieloletnim i zasłużonym na szczeblu ogrodowym i Okręgowym działaczom Medale z okazji 40-lecia PZD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie Prezes Okręgu Łódzkiego łamiąc się opłatkiem z uczestnikami  posiedzenie życzyła zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2023 Rok pełnego dobrych zdarzeń i sukcesów.