Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
28 wrz 2022

Krajowe Dni Działkowca 2022

W sobotę 24 września 2022 r. po dwóch latach ograniczenia w kontaktach z powodu stanu epidemii wreszcie możliwe było spotkanie z działkowcami z całego kraju, by zgodnie z wieloletnią tradycją uczcić doroczne święto działkowców na Krajowych Dniach Działkowca. Na uroczystość przybyło ponad 150 działkowców z 24 okręgów, którzy przywieźli ze sobą tradycyjne, kolorowe kosze dożynkowe uświetniające obchody Dni Działkowca.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem przez poczty sztandarowe sztandarów Krajowej Rady PZD oraz Okręgów i przy ich uroczystym udziale uczestnicy zaśpiewali hymn państwowy oraz hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Uroczystego otwarcia Krajowych Dni Działkowca 2022 dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który powitał uczestników przybyłych z całego kraju, a w szczególności zasłużonych działaczy, którzy na podstawie wniosków Okręgowych Zarządów będą uhonorowani medalem jubileuszowym Bene Meritum, uczestników konkursów krajowych oraz działaczy, którzy będą odznaczeni najwyższymi odznaczeniami związkowymi: „Za zasługi dla PZD oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.

Prezes PZD podkreślił szczególne okazje do obchodów tegorocznego Święta Działkowców: działkowe dożynki i zakończenie obchodów 40-lecia Związku. Nawiązując do historii Związku Prezes podkreślił największe sukcesy, dzięki którym PZD istnieje już ponad 40 lat kontynuuje tradycje prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Przypominając okres lat 80-tych XX wieku, na który przypadł najintensywniejszy czas rozwoju ogrodów działkowych i Związku, Prezes podkreślił, że choć te czasy były bardzo ciężkie, to jednak działkowcom nigdy nie brakowało zapału i zaangażowania. Przez 40 lat udało się zbudować silny, prężny i zintegrowany Związek. Działania struktur spowodowały, że Związek stał się silny i solidarny. Prezes podkreślił, że dziś Polski Związek Działkowców jest największa, najsilniejszą organizacją społeczną w kraju. Szczególnym  dokonaniem, które przyczyniło się do pełnej integracji Związku była walka o ustawę w 2013 roku. W tej walce uczestniczyli wszyscy działkowcy, wszystkie struktury od zarządów ROD, przez Okręgowe Zarządy PZD po Krajowy Zarząd PZD i zespół pracowników, szczególnie prawników KR PZD.

Prezes wskazał, że wartości dotyczące naszego ruchu zapisane w tradycjach, poświęceniu i dorobku wielu pokoleń działkowych rodzin, stałym uznaniu społeczeństwa oraz w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i deklaracjach kolejnych Zjazdów Polskiego Związku Działkowców uznajemy za nienaruszalne i dobrze służące 5 mln ludzi w Polsce korzystających z ogrodów działkowych oraz wszystkim społeczeństwom miast i osiedli w których są ROD. Wartości te są wykładnią dla całego Związku w codziennej działalności, rozwiązywaniu problemów i rozwojowi naszej dzielności na rzecz wszystkich rodzin, które chcą być działkowcami w ROD.

 

Na koniec wystąpienia Prezes PZD w imieniu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2022 oraz swoim własnym przekazał wszystkim działkowcom w kraju najlepsze życzenia związane z działką, wszystkim strukturom Związku podziękowania za wierną, bezinteresowną służbę na rzecz działkowych rodzin i społeczeństwa. Jeszcze raz przypomniał i podkreślił, że podstawą i warunkiem naszych sukcesów, a także istnienia i rozwoju ogrodów jest jedność ludzi tworzących ruch ogrodnictwa działkowego, o którą należy dbać, umacniać i doceniać i kultywować w służbie milionów ludzi w Polsce.

Po wystąpieniu Prezesa PZD przyszedł czas na wystąpienia uczestników.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Alicja Pająk, Prezes Zarządu ROD „Radość” w Katowicach, który zdobył I miejsce w Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD. Pani Prezes powiedziała ważną rzecz, którą powinni doceniać wszyscy działkowcy: „ w czasie ciągłego pędu cywilizacyjnego i pogoni za awansami zawodowymi oraz dobrami materialnymi coraz częściej działkowcy uświadamiają sobie jaki skarb posiadają w postaci kawałka ziemi, na którym można odpocząć a wkładając trochę pracy i dużo serca można uzyskać dorodne plony i satysfakcję”. Nawiązała do trudnej przeszłości, do wielkokrotnej zwycięskiej walki o ogrody i Związek, czego świadkami byli niemal wszyscy uczestnicy Krajowych Dni Działkowca. Pani Pająk zakończyła wystąpienie zaznaczając, że Polski Związek Działkowców nie jest konserwatywny, zmienia się, dostosowując swoje prawo i zasady i metody działania do rozwoju społecznego i politycznego w kraju z uwzględnieniem istnienia i rozwoju ROD i ochrony interesu działkowców.

Kolejno głos zabrał Pan Antoni Kostrzewa, honorowy Prezes Okręgu Mazowieckiego, Wiceprezes PZD przez kilka kadencji.  W swoim wystąpieniu szczegółowo przypomniał jak powstawały rodzinne ogrody działkowe i Związek. Przytaczając historię niemal rok do roku, wskazywał kolejne ataki na grunty ROD i Związek, a także walkę działaczy Związku z Okręgu Mazowieckiego i innych części kraju, która każdorazowo była dobrze zaplanowana, zarządzana przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i dzięki temu wygrana. Pan Kostrzewa przestrzegł uczestników słowami Józefa Piłsudskiego, że „wolność i suwerenność nie jest dana nam na zawsze”. To co mamy zostało wywalczone dzięki jedności, wspólnocie, wspólnym celu pod dobrym, rozważnym zarządzaniem Prezesa PZD.

Jako reprezentantka Okręgu Toruńsko-Włocławskiego głos zabrała Pani Małgorzata Jasińska, która zaznaczyła, że nie byłoby rodzinnych ogrodów działkowych bez Polskiego Związku Działkowców, który jest organizacją ponadczasową nie należącą od jednego okresu, stylu czy mody. Zauważyła, że działkowcy mają wyjątkową pozycję i zdolności dbania o przyrodę, realizowania swoich pasji, aktywnego wypoczynku. Stwierdziła, że PZD jest niezwykłą organizacją pobudzającą do działania i krzewienia pięknej ponadczasowej idei ogrodnictwa działkowego. Podziękowała Prezesowi PZD za inspirowanie by ogrodnictwo nieustannie rozwijało się dla dobra przyszłych pokoleń. Pani Jasińska  odniosła się do realizowanych przez PZD programów, a w szczególności „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek”, Programu klimatycznego oraz Bioróżnorodności na działkach w ROD, a także o stworzonej przez Krajowy Zarząd PZD wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwości dla ROD pozyskania środków finansowych w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Kolejno głos zabrała Pani Ewa Błachut, Prezes Zarządu ROD „Dębniki” w Krakowie, była Prezes Okręgu Małopolskiego krótko przedstawiając historię Polskiego Związku Działkowców od roku 1981, kiedy to ustawą z dnia 6 maja 1981 roku powołany został do życia. Przypomniała wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, ówczesną utratę nadziei na ocalenie Związku oraz zwycięską walkę o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przez Sejm niemal jednogłośnie w dniu 13 grudnia 2013 roku. Podkreśliła, że dziś nie byłoby Związku i ogrodów, bez wytrwałych i niepoddających się ludzi takich jak Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, aktywu i grona kompetentnych pracowników.

Prezes Okręgu w Zielonej Górze Marian Pasiński mówił także o walce o Związek i ogrody w minionym 40-leciu, o znaczeniu integracji w Związku, a także o prawdziwym przeznaczeniu działek w ROD, które powinny dostarczać działkowcom przede wszystkim  warzyw i owoców. Podkreślił,  iż fakt, że dziś funkcjonują i rozwijają się ogrody działkowe oraz Związek należy zawdzięczać przede wszystkim perspektywicznemu myśleniu i kierownictwu Prezesa PZD, którego upór i determinacja motywowała i motywuje działaczy z całego kraju.

Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert Klimaszewski również nawiązał do trudnych czasów w jakich przyszło funkcjonować Związkowi i kolejnych ataków na grunty ROD. Zaakcentował sukcesy Związku, a także wyraził ogromne uznanie osobiście dla Prezesa PZD a także dla członków organów Związku, społecznych działaczy oraz przyjaciół ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce za ogromne zaangażowanie w działalność PZD, która często wiązała się z koniecznością wielkiego wysiłku, rozwiązywania licznych problemów i podejmowania trudnych decyzji. Podziękował członkom organów wszystkich szczebli poczynając od krajowego zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej poczynając poprzez Okręgowe Zarządy i Okręgowe Komisje Rewizyjne a kończąc na Zarządach ROD i Ogrodowych Komisjach Rewizyjnych, a także pracownikom biur okręgowych i biura PZD w Warszawie, którzy choć mało widoczni na co dzień przyczyniają się w znaczący sposób do tego, że wszystkie trybiki w tej maszynie kręcą się prawidłowo i co ważne w odpowiednią stronę.

Jako ostatni głos zabrał Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Jan Miszkiel, który rozpoczął swoje wystąpienie humorystycznie przypominając, iż 40 lat temu, gdy Związek zaczynał funkcjonowanie niejeden działacz miał bujną czuprynę oraz entuzjazm., a dziś o ile z czuprynami jest różnie, entuzjazm pozostał. Następnie nie chcąc powtarzać faktów historycznych przytoczonych przez przedmówców oparł swoje wystąpienie na docenieniu roli Prezesa PZD w budowaniu i utrzymaniu przez dziesiątki lat ogrodów i Związku. Pan Miszkiel określił Prezesa PZD mianem motorniczego i sternika, niestrudzonego przewodnika i inspiratora reform. Dostrzegł także rolę Krajowego Zarządu PZD, Okręgowych Zarządów PZD, a także pracowników Jednostki Krajowej oraz Okręgów.

Duża część uroczystości została poświęcona docenieniu i uhonorowaniu pracy zasłużonych działaczy oraz wręczeniu nagród w konkursach krajowych pn. Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD” oraz „Najpiękniejsza działka Roku 2022”.

Na podstawie Uchwały nr 1/VIII/2021 Krajowej Rady PZD z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, Prezes PZD postanowił uhonorować medalami 40-lecia  Bene Meritus następujące osoby, które wyczytał I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak:

 1. Antoni Kostrzewa - ROD "Rynia" w Ryni, Honorowy Prezes Okręgu Mazowieckiego PZD, Okręg Mazowiecki
 2. Stanisław Zawadka – ROD "Pelcowizna" w Warszawie, były Wiceprezes KR PZD, Okręg Mazowiecki
 3. Józef Sielaczek – ROD "Tulipan" w Gostyninie, członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, Okręg Mazowiecki
 4. Wiesław Ryszelewski - ROD "Polanka" w Łodzi, I Wiceprezes Okręgu Łódzkiego PZD, Okręg Łódzki
 5. Jacek Łuczyński – ROD "Odrodzenie" w Łodzi, Skarbnik Okręgu Łódzkiego PZD, Okręg Łódzki
 6. Karol Wojtysiak – ROD "Zacisze" w Żaganiu, Wiceprezes Okręgu PZD w Zielonej Górze, Okręg w Zielonej Górze
 7. Bożena Majchrzak – ROD "Leśne Oczko" w Nowym Kisielinie, członek Okręgowej Rady PZD, Okręg w Zielonej Górze
 8. Michał Kaczała - ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
 9. Maria Mańkowska - ROD "Pierwiosnek" w Łasku, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD,
 10. Dariusz Pasiński – ROD "Kolejarz" w Kutnie, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD,
 11. Henryk Dąbrowski - ROD "Wypalanki" w Częstochowie, Przewodniczący Ogrodowej Komisji  Rewizyjnej w ROD "Wypalanki" w Częstochowie,
 12. Edward Lange -ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu, Prezes Zarządu ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu,
 13. Piotr Kociucki -ROD "UMK" w Toruniu,  Prezes Zarządu ROD "UMK" w Toruniu,
 14. Krzysztof Lipiński -"Prząśniczka" w Toruniu, członek Zarządu ROD "Prząśniczka" w Toruniu,
 15. Maciej Łuczak -ROD "Wrzos" w Wistce Królewskiej, Prezes Zarządu ROD "Wrzos" w Wistce Królewskiej.

 

Medale i dyplomy wręczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Tadeusza Jarzębaka.

Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku działkowców”, o czym postanowił Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 337/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

W Krajowych Dniach Działkowca uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich ogrodów, które uczestniczyły w konkursie. Była to więc okazja do osobistego, uroczystego wręczenia najlepszym ROD w kraju pamiątkowych pucharów, tablic pamiątkowych, dyplomów oraz upominków i wydawnictw przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Wiceprezesa PZD Zdzisława Śliwę oraz Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego.

 

Kolejno zgodnie z postanowieniami uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” przewodniczący komisji konkursowej oceniającej zgłoszenia w konkursie, członek KZ PZD Edward Galus ogłosił wyniki konkursu.

Obecni na uroczystości niemal wszyscy laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami konkursowymi, pucharami, które wręczył Prezes PZD oraz członek KZ PZD Edward Galus.

 

W uznaniu za aktywną pracę społeczną, długoletnią pracę w strukturach, zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców,  Krajowy Zarząd PZD postanowił wyróżnić odznaką „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIALKOWCÓW” następujące osoby, które odczytała Sekretarz PZD Izabela Ożegalska:

 1. Andrzej Gaszewski - ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach, Okręg w Szczecinie
 2. Teresa Lewandowska – ROD "Pokoju" w Szczecinie, Okręg w Szczecinie
 3. Alicja Pająk – ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 4. Bogdan Rubaj – ROD "Trynek" w Gliwicach, Okręg Śląski
 5. Krzysztof Bujak - ROD  "Kolejarz" w Oleśnicy, Okręg we Wrocławiu
 6. Ewa Błachut – ROD "Dębniki" w Krakowie, Okręg Małopolski

 

Następnie Pani Ożegalska wyczytała osoby, które zostały wyróżnione przez Krajowy Zarząd ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”:

 1. Jan Wawrzyniak - ROD "Malwa" w Pile, Okręg w Pile
 2. Ewa Rogala - ROD "Bukowina" w Szczecinie, Okręg w Szczecinie
 3. Zofia Radtke - ROD im. Mikołaja z Ryńska w Grudziądzu, Okręg Toruńsko-Włocławski
 4. Jarosław Konkowski – ROD "Jedność" w Katowicach, Okręg Śląski
 5. Maria Stangrecka – ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 6. Stanisław Golonka - ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 7. Wojciech Jarosz - ROD „Nad Łydynią” w Ciechanowie, Okręg  Mazowiecki
 8. Krystyna Mazurek - ROD „Kolejarz” w Siedlcach, Okręg Mazowiecki
 9. Marek Łagowski - ROD „Wiaterek” w Garwolinie, Okręg Mazowiecki
 10. Marzena Smęder – ROD „Płaszów” w Krakowie, Okręg Małopolski

 

Odznaki wręczał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Sekretarz PZD Izabeli Ożegalskiej.

 

Na koniec Prezes PZD podziękował wszystkim za udział w uroczystości, za stworzenie radosnej i podniosłej atmosfery, a także wyraził nadzieję do spotkania za rok.

 

Nagrodzeni cennymi nagrodami działkowcy, zarządy ogrodów nabrały nowych sił do podejmowania kolejnych wyzwań i wysiłków, by ogrody bezustannie rozwijały się i cieszyły kolejne pokolenia

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy wspólnie biesiadowali przy smacznych potrawach oraz przyjemnej muzyce na żywo wykonywanej przez zespół Non-Stop z Łodzi.

ZRS

28 wrz 2022

Jubileusz 75-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach

Jubileusz 75-lecia ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach odbył się w dniu 27.08.2022r. W świetlicy ogrodu.

Prezes Zarządu ROD Ignacy Kurek powitał zaproszonych gości w osobach:

-  Prezes Okręgu Łódzkiego w Łodzi i Sekretarz Krajowej Rady PZD Panią Izabelę Ożegalską, która reprezentowała również Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego

 • radnego Zbigniewa Wyszogrodzkiego reprezentującego Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka
 • Wice przewodniczącego Rady Miasta Pana Grzegorza Płuskę , który reprezentował Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice Pana Andrzeja Melona
 • Prezesów Skierniewickich Ogrodów Działkowych
 • działkowców, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD oraz Zarząd ogrodu

 

Uroczystości odbyły się od wprowadzenia sztandaru ROD i hymnu PZD „ Zielona Rzeczpospolita”

Prezes Zarządu przedstawił biografię i osiągnięcia ROD od 1947 roku. Następnie wystąpili Pani Izabela Ożegalska Prezes Okręgowej Rady Łódzkiej i pozostali zaproszeni goście.

 

Prezes ORŁ Izabela Ożegalska wręczyła puchary i dyplomy od KR PZD i ORŁ w Łodzi,

Radny Pan Zbigniew Wyszogrodzki przekazał nagłośnienie dla ROD od Prezydenta Miasta Skierniewice  Pana Krzysztofa Jażdżyka,

Życzenia oraz prezent przekazali Prezesi  ROD w Skierniewicach.

Wręczone zostały również odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych i długoletnich członków i działaczy PZD.

Został wzniesiony toast na cześć tak zacnego Jubilata, zaproszonych gości i wszystkich działkowców naszego ogrodu.

W dyskusji przedstawiciele samorządu w Skierniewicach zapewniali o dalszym wsparciu ROD-ów w Skierniewicach i o dobrej współpracy jak dotychczas.

 

Najstarsi działkowcy wspominali dawne czasy, których nie znają młodzi działkowcy.

Uroczystość przebiegała w życzliwości i radości, że nasz ogród jest takim Jubilatem.

Na zakończenie było dużo życzeń i serdeczności od wszystkich uczestników dla wszystkich.

 

 

 

 

19 wrz 2022

Narada dyrektorów biur Okręgów PZD w Warszawie

 

15 września 2022 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów z całego kraju, w której udział wzięły również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska i Główny Specjalista Departamentu Działań Premiowych Pani Magdalena Ormińska. Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wyjaśnił, że głównym celem narady jest ocena realizacji programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, wzajemna wymiana doświadczeń, omówienie współpracy Okręgowych Zarządów PZD z oddziałami terenowymi ARiMR i przedyskutowanie problemów, które pojawiają się na etapie wypełniania i składania wniosków.

Na wstępie Prezes PZD podkreślił, że pełne wykorzystanie puli grantowej jest dla Związku świadectwem siły i możliwości działania, natomiast mimo wypracowanych coraz lepszych warunków dla ROD do zawalczenia o granty, wiele ogrodów nie decyduje się na występowanie z wnioskami. Do tej pory 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymało granty na łączną sumę 2 847 149,80 zł. Jest to efekt niewystarczający. Moglibyśmy spodziewać się lepszych rezultatów, zważywszy na fakt, że Związek pokonał wszystkie przeszkody formalne, a znajomość procedur wynikających z przepisów agencji, jak i uchwał związkowych jest dziś znacznie lepsza niż wtedy, gdy program ARiMR ruszał. Aby w jak największym zakresie wykorzystać środki przeznaczone dla ROD istotne jest bardziej aktywne włączenie się Okręgowych Zarządów i pracowników w działania mobilizujące ogrody do udziału w konkursie, w tym pomoc w wyborze inwestycji, wypełnianiu wniosków, zgłoszeń do oddziałów regionalnych agencji.

Następnie Prezes otworzył debatę. O podzielenie się doświadczeniami z realizacji programu ARiMR zostali poproszenie dyrektorzy biur z pięciu Okręgów przodujących w kontekście złożonych i zakwalifikowanych do konkursu wniosków: z Okręgu Śląskiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wrocławia.

Najczęstsze trudności jakie pojawiają się przy realizacji programu dotyczą wypełnienia dokumentacji, niewystarczającej powiechrzni terenów wspólnych oraz wyboru zadania. Wszyscy zwrócili uwagę na istotną rolę i działania Okręgu, w szczególności odpowiedni kontakt z Zarządami ROD, organizację narad i szkoleń, które pomagają w wyłonieniu ogrodów chętnych do udziału w konkursie, indywidualnych spotkań i konsultacji z ogrodami, pomoc w wyborze inwestycji i prawidłowym wypełnianiu wniosków. Równie ważnym czynnikiem jest dobra współpraca i stały kontakt  z ARiMR, nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich i telefonicznych kontaktów z regionalnymi oddziałami agencji, wzajemne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości. Tylko wówczas działania kończą się sukcesem w postaci przyznanego grantu.

W dalszej części  Prezes PZD poprosił o zabranie głosu dyrektorów biur z pozostałych Okręgów: z Zielonej Góry, Bydgoszczy, Lublina, Elbląga,  Podkarpackiego i Podlaskiego. Z ich wypowiedzi wynika, że powodzenie realizacji programu ARiMR uzależnione jest od chęci Zarządów ROD do zapoznania się z Podręcznikiem Wnioskodawcy i regulaminem konkursu. Okręgi organizują spotkania z Zarządami ROD, omawiają procedurę konkursu i formalności. Oferują pomoc OZ PZD w całym procesie przygotowania i składania wniosków.

Pan Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD omówił realizację umowy w zakresie wystawiania weksli in blanco i deklaracji wekslowej w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Następnie Prezes PZD oddał głos pani Monice Zielińskiej z Departamentu Działań Premiowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pogratulowała Prezesowi PZD i podziękowała za dotychczasowe działania, informując jednocześnie o szansie na kolejne środki z funduszy unijnych. W 2023 r. poziom możliwości finansowania inwestycji w ROD ma mieć większą skalę niż w ramach obecnego programu. Prezes PZD podziękował za uwzględnianie wszystkich uwag Związku w Podręczniku Wnioskodawcy oraz szybkie i sprawne załatwienie sprawy dotyczącej wzorów weksli in blanco, co stwarza realne szanse na skorzystanie tegorocznej puli grantów.

W dalszej części spotkania uczestnicy przeszli do zgłaszania przedstawicielkom Agencji problemów występujących przy realizacji programu. Pytania dotyczyły m.in. składania i rozliczania wniosków zbiorczych, trybu ofertowego, procedury rozeznania rynku oraz zbyt długiego czasu na rozpatrywanie wniosków. Pojawiły się również prośby o jednoznaczne interpretacje możliwości finansowania konkretnych zadań ze środków europejskich w ramach konkursu grantowego.

Druga część narady poświęcona była roli i zadaniom struktur PZD w zakresie działalności statutowej PZD.

Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła problemy występujące przy realizacji inwestycji w ROD, przypomniała obowiązując w Związku procedury, w tym w zakresie zadań przekraczających zadania zwykłego zarządu, zwróciła uwagę na rolę i odpowiedzialność Okręgowego Zarządu przy opiniowaniu wniosków ZROD o dotacje i pożyczki.

Główna księgowa PZD Mirosława Marks omówiła temat realizacji  przez OZ PZD uchwał KZ PZD w sprawie powoływania OFK zwracając uwagę na małe tempo powstawania tych ośrodków w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przypomniała o obowiązkach dyrektorów biur OZ PZD w promowaniu Programu DGCS PZD System i zachęcaniu Zarządów ROD do przystępowania do ośrodków. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poinformował, że przygotowana została pełna analiza funkcjonujących OFK, również w zakresie wynagrodzeń księgowych; dokumenty zostaną poddane pod obrady Krajowego Zarządu PZD i niewykluczone, że w zależności od wypracowanych wniosków, temat zostanie przeniesiony również na posiedzenie Krajowej Rady PZD.

Następnie Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego przypomniała o konieczności przeprowadzania kontroli w ROD. Realizacja zadań statutowych jest niezwykle ważna. Wiele trudnych spraw i problemów, również w zakresie inwestycji nie miałoby miejsca, gdyby nie wcześniejsze kontrole w ogrodach.

Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego PZD zwrócił uwagę na kwestię dopłat do ogrzewania. Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Kwestia może dotyczyć ogrodów, które mają ogrzewane domy działkowca. Zgodnie z projektem ustawy jednostki organizacyjne PZD, które złożyły deklaracje o źródłach ciepła będą mogły ubiegać się o te środki. W odpowiednim czasie PZD przygotuje wytyczne.

Na koniec Marcin Juszczel st. inspektor ds. prawnych w Wydziale Prezydialnym przedstawił temat skarg i odwołań, apelując o dokładniejsze i bardziej szczegółowe udzielanie odpowiedzi skarżącym, co znacznie skraca czas załatwienia sprawy, a w przypadku odwołań- na precyzyjną argumentację i uzasadnienie.

Podsumowując naradę Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wskazał na najistotniejsze na ten moment zadania dla Związku, które należy wykonać, by Rodzinne Ogrody Działkowe mogły w pełni skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Monika Pawlińska

16 wrz 2022

ROD im KONOPNICKIEJ w ŁODZI UL. PRYNCYPALNA74

Antoni Gieczewski

"ROD im. Konopnickiej w Łodzi ul. Pryncypalna 74"

ROD przy ul. Pryncypalnej w Łodzi

Jak popada, często w wodzie brodzi

To z braku kanalizacji na sąsiedniej ulicy

Częste podtopienia w okolicy

Ogród powstał przed laty

Upłynęło 75 lat od tej daty

Wcześniej były tu stajnie wojskowych koni

Czas sprawił że już koni nikt w wojsku nie goni

Sprawiła to technika

Że już konik w wojsku nie pomyka

Tam gdzie słychać było ich rżenie

Działkowcy zlokalizowali działkowe mienie

Zbudowano budynek biurowy i świetlicę

W świetlicy postawiono mównicę

Ogród posada duże tereny ogólne

W języku działkowców wspólne

Goście są zdumieni

Ilością bujnej zieleni

Rośnie tu 385 dużych drzew

I nie jeden krzew

Na 119 zagospodarowanych działkach

Działkowcy myślą nie tylko o grilla podpałakach

Krzątają się przy rabatach, grządkach

Przy codziennych i świątecznych porządkach

Ogrodem od 34 lat zarządza Michał Kaczała

I oddanych działaczy liczba nie mała

Hucznie obchodzili 75 lecia jubileusz

Marta, Radek, Roman i Tadeusz

Łódź wrzesień 2022 r.

13 wrz 2022

PORADY PRAWNE W OKRĘGU ŁÓDZKIM

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców informuje, że zmianie uległy godziny pracy radcy prawnego. W chwili obecnej radca prawny w Okręgu dyżury telefoniczne prowadzić będzie w poniedziałki w godzinach 9.30-14.00.  

Poniżej tabela przedstawia  dyżury prawne w Okręgu Łódzkim:

DYŻURY PRAWNE W OKRĘGU ŁÓDZKIM

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

9.30-14.00 – dyżur telefoniczny

Środa

9.30-12.30

Czwartek

9.30-14.30

Spotkania z radcą prawnym możliwe są tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

 

 

13 wrz 2022

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Kutnie ma już 75 lat!

  W sobotę 20 sierpnia Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Kutnie uroczyście świętował Jubileusz 75 –lecie założenia ogrodu, a także tradycyjnie po rocznej przerwie Dzień Działkowca. Uroczystości odbywały się na placu przed Domem Działkowca. Część oficjalną rozpoczął Prezes Zarządu Dariusz Pasiński który przywitał przybyłych gości oraz Działkowców. Po otworzeniu hymnu PZD Prezes ROD przedstawił historię ogrodu. W uroczystościach uczestniczyli : Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Izabela Ożegalska, Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński, Starosta Powiatu Kutnowskiego Daniel Kowalik, Przewodniczący Powiatu Kutnowskiego Marek Ciąpała, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewiecka, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego Maria Mańkowska, Skarbnik Okręgowego Zarządu Łódzkiego Jacek Łuczyński. W dalszej części Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Pani Izabela Ożegalska złożyła gratulacje i wręczyła Puchar i Dyplom oraz Puchar od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński przekazał dyplom z życzeniami dla działkowców oraz prezent, Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Ciapała złożyli Gratulacje wspaniałego jubileuszu i wręczyli pamiątkowy grawer. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga drzewicka wręczyła puchar. Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego wręczyli kosz upominkowy. Następnie Prezes OZŁ odznaczyła Odznaczeniami zasłużonych działkowców wśród odznaczonych za Zasługi dla ROD został odznaczony Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński., wyróżnieni działkowcy otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszu. Po oficjalnej części prezes ROD zaprosił działkowców na wspólne biesiadowanie.

   

     
           
22 sie 2022

Czytajcie działkowca!

Nie przegapcie najnowszego, wrześniowego numeru „działkowca”, który dostępny jest już w sprzedaży! To największe pismo ogrodnicze na rynku wypełnione jest mnóstwem atrakcyjnych tematów – aktualnych i przystających do specyfiki ogrodów działkowych oraz polskich warunków klimatycznych! W sam raz na rozpoczynający się jesienny szczyt prac na działkach!

 

Aby cieszyć się wiosną w ogródku przepięknymi kwiatami cebulowymi o intensywnych barwach, trzeba działać już teraz, ponieważ późne lato i jesień to właśnie czas ich sadzenia! Przedstawiamy najcenniejsze gatunki i odmiany wiosennych roślin cebulowych. Doradzamy jakie mają wymagania i jak z powodzeniem je uprawiać!

 

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze opisane są takie tematy jak: „Osobę bliską działkowca można zweryfikować”, „Prawidłowe określenie stron umowy przeniesienia prawa do działki”.

 

● Postępujące zmiany klimatyczne związane z okresowymi suszami i niedoborami wody, skłaniają do poszukiwania sposobów jej taniego pozyskiwania. Zachęcamy do zbierania i gromadzenia deszczówki – wody darmowej i znakomitej do podlewania roślin. Doradzamy krok po kroku, co należy zrobić i w jaki sprzęt się zaopatrzyć, aby sprawnie zbierać wodę deszczową, przechowywać ją i racjonalnie wykorzystywać ją do nawadniania naszych upraw!

 

 

 

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Ogrody działkowe walczą o granty”, „RODzinnie i Zielono w ROD »Syrena«”, „Działki inspirują!”, „Nowa broszura »Działka bliżej natury«”, „Pomoc finansowa PZD dla ROD”.

 

● Gdy na działce dominuje trawa, a jednak chcielibyśmy uprawiać kilka gatunków warzyw, nic prostszego niż przekształcić fragment trawnika na grządkę  warzywną! Takie rozwiązanie dostarczy nam cennych plonów, a także znacznie zwiększy różnorodność biologiczną w ogródku, z pożytkiem dla środowiska a także nas samych. Doradzamy m.in. jak dobrze wybrać miejsce pod taki warzywnik, oraz jak go założyć, stosując np. grządki podwyższone lub uprawę tradycyjną.

 

Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – czym i jak nawozić jesienią?

Badamy glebę w ogródku.

● Sadzimy truskawki.

● Budujemy nowoczesny taras.

● Stosujemy na działce agrotkaniny i agrowłókniny.

● Przedstawiamy relacje z działek i ogrodów.

● Polecamy pyszne i zdrowe dania z warzyw wspomagających trawienie!

 

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji, ochronie roślin i ekologii oraz wiele innych interesujących tematów!

 

 

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!

22 sie 2022

Zarząd ROD "Azalia" w Łodzi informuje, że na terenie przylegającym do Świetlicy w ROD Azalia w Łodzi powstał ogród w ramach miejskiego projektu społecznych ogrodów. Urząd Miasta dostarczył rośliny, korę, ziemię oraz sprzęt ogrodniczy o wartości 2 tyś. złotych. Zostały posadzone m.in. krzewuszki, rododendrony, borówki amerkańskie, pigwowce, winorośle oraz kolumnowe drzewka owocowe. Całość nazwana "Przyjazną Azalią" będzie służyć wyglądem działkowcom m.in. przy okazji obchodów Dnia Działkowca oraz ogród będą odwiedzać przedszkolaki z pobliskiego przedszkola. Pomysłodawcą oraz wykonawcą projektu był Kamil Sówka, działkowiec, współpracujący z Zarządem.
Pozdrawiamy,
Zarząd ROD Azalia w Łodzi
             
09 sie 2022

Wiersz ” Nieobecność na działce”

Antoni Gieczewski

                                                NIEOBECNOŚĆ NA DZIAŁCE

 

Po trzy tygodniowej nieobecności

Moja osoba na działce gości

Efekt wizualnej i słuchowej konstatacji

Prawie wszystkie rośliny w stanie hibernacji

 

Trawa wyrośnięta, sucha

Wody! Wody! Szepce mi do ucha

 

Gdzie byłeś?

Dlaczego mnie tak wysuszyłeś?

 

Byłem w szpitalu

Mówię pełen żalu

 

Flora braku wody mi nie wybaczy

Patrzy na mnie w rozpaczy

 

Wołają wody! Wołają wody!

Nie dla ochłody

 

A dla przeżycia

Do bycia do spożycia!

 

Na krzaku drobne maliny

Wiadomo z jakiej przyczyny

 

Omdlała rzepa

Gdzie się podziała jej krzepa

 

Na widok selera

Serce z żalu zamiera

 

Papryka

W oczach znika

 

Opadłe owoce agrestu

Martwe! Nie wykonują żadnego gestu

 

Podobnie jagody czarnej porzeczki

Zawsze skore do sprzeczki

 

Fasola szparagowa

Od dawna do zbioru gotowa

 

Prawie zbrązowiała

Do spożycia nie będzie się nadawała

 

Borówka amerykańska

Stała się bezpańska

 

Rododendron wygląda jak otruty

W jego oczach widzę wyrzuty

 

Nawet chwasty

Proszą o kroplę  wodnej omasty

 

Tylko jeżyna

Dobrze się trzyma

 

No i winogrona
Zawiązały liczne grona

 

A drzewa owocowe

Od dawna owocem obdarzyć gotowe

 

Pod jabłonią spady

Spożyć je nie da rady

 

A iglaki

Jak chojraki

 

Mówią nieszczerze: „Jakoś tego lata słońce

Mało gorące, palące”

 

                                    Czy natychmiastowe podlewanie

                                    Spełni roślin oczekiwanie?

 

Łódź lipiec 2022 r