Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Wersja PDF

Wersja DOC

Wniosek o przyznanie dotacji z FRR

Wniosek o przyznanie pożyczki

Wniosek o włączenie zadania do planu inwestycji i remontów

Sprawozdanie z wykonania zdania