Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
15 wrz 2023

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji instalacji wodnej z podłączeniem do sieci miejskiej

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy im. Barlickiego w Zgierzu

Adres: Zgierz 95-100, ul. Barlickiego 1a

Adres poczty elektronicznej: rodbarlickiegozgierz@pzd.pl

Numer telefonu: 663 134 216

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prace ziemne w zakresie modernizacji instalacji wodnej na terenie ogródków działkowych z doprowadzeniem wody do 51 działek, oraz  podłączenie instalacji do istniejącej sieci miejskiej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 01 października 2023 roku o godz. 24:00.

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie zarządu. Kontakt pod wskazanym numerem telefonu, lub adresem poczty elektronicznej.

15 wrz 2023

Moja Działka

Tam gdzie słychać śpiew skowronka

Tam gdzie po warzywach chodzi stonka

Tam gdzie rabaty kwiatowe

Tam gdzie rododendronów kwiaty fioletowe

Tam gdzie na krzaku malina się pyszni

Tam gdzie rośnie drzewo wiśni

Tam gdzie kwiat na jabłoni

Tam gdzie grudka ziemi w dłoni

Tam gdzie sikorka w karmiku

Tam radości z działki bez liku

Tam gdzie liczne grona winogrona

Tam moja działka. Tam ona

W PZD wśród innych działek miliona

Tak jak ja milion tę pasję podziela

Nie tylko gdy w kalendarzu niedziela

Czasem wypielęgnowana

Czasem trochę zaniedbana

Na ile ułomność starcza

O dbałość działki wystarcza

Przedmiot mojej dumy

Miejsce zadumy

Miejsce do którego jadę

Gdy potrzebuję na kłopoty znaleźć radę

Bo tam w otoczeniu flory

Rodzą się na problemy trafne wybory

Bo tam gdy grabię ziemie

Złe emocje u-ziemie

Bo tam

Od hałasu miejskiego wytchnienie mam!

Tą radość zapewnia Związek

Choć przynależność do niego to nie obowiązek

Łódź, wrzesień, 2023 r.

Antoni Gieczewski

12 wrz 2023

OZŁ wspiera finansowo rodzinne ogrody działkowe – 12.09.2023

8 września 2023 r.  odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Jednym z głównych tematów było  wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ich zadaniach inwestycyjnych i remontowych. Inspektor ds. inwestycji przedstawił 14 wniosków zarządów ROD o pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD i dotacje z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Krajowego Zarządu PZD, zweryfikowanych przez  Komisję Inwestycyjną Okręgu.

 

OZŁ pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:

- ROD im. N. Barlickiego w Zgierzu o pożyczkę w kwocie 125 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji wodnej

- ROD „Iskra” w Nowym Glinniku o pożyczkę w kwocie 55 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci elektroenergetycznej.

- ROD „Kolejarz - Stoki” w  Łodzi o pożyczkę w kwocie 80 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD im. A. Mickiewicza  w Tomaszowie Maz.  o pożyczkę w kwocie 19 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD  w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na remont Domu Działkowca.

- ROD „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim o pożyczkę w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Tramwajarz II” w Łodzi o pożyczkę w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na modernizację alei ogrodowej.

- ROD „Wiosenka II” w Pabianicach o pożyczkę w kwocie 30 000 zł na z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

- ROD „Źródełko” w Łodzi o pożyczkę w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej.

- ROD „Relaks I” w Koluszkach  o dotację z FR KZ PZD w kwocie 10 000 zł  z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

Łącznie zaopiniowano wnioski na pożyczki na kwotę 394 tys. zł.  oraz  dotacje na kwotę 71 tys. zł.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki przyznał również pięć dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na łączną kwotę 32 600 zł . Wsparcie z Okręgu Łódzkiego otrzymały:

- ROD „Chemik” w Łodzi - 6 600 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektroenergetycznej.

- ROD „Diana” w Sokolnikach Lesie - 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

- ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi - 4 000 zł  z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Lendos” w  Konstantynowie Łódzkim - 7 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Trans-Mlecz” w Łodzi - 5 000 zł z przeznaczeniem na budowę fotowoltaiki.

Pomimo starań zarządów i ofiarności działkowców, przystosowanie infrastruktury ogrodów z Okręgu Łódzkiego do standardów XXI wieku  wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych . Konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury w licznych ROD. W planach są również zupełnie nowe inwestycje, na które również potrzebne są ogromne fundusze. Wymienione powyżej kwoty pokazują, że Zarządy ROD oraz działkowcy mogą liczyć na pomoc finansową Związku.

 

Rafał Majer

Inspektor ds. inwestycji

 

 

 

 

 

11 wrz 2023

Udział delegacji Okręgu Łódzkiego PZD w obchodach Krajowych Dni Działkowca 2023

W roku bieżącym Krajowe Dni Działkowca odbyły się w dniu 1 września (piątek) na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Hotelu Boss w Warszawie. Wyjątkowo słoneczna w tym dniu pogoda pozwoliła, aby cała uroczystość odbyła się w plenerze, w części CKS Boss w tzw. Starym Młynie położonym w lesie.

Uroczyste obchody rozpoczęło wprowadzenie sztandarów Polskiego Związku Działkowców, w tym sztandaru Okręgu Łódzkiego PZD. Następnie odegrany został hymn państwowy oraz hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki przywitał uczestników, wśród nich członków Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Prezesów Okręgów niebędących członkami organów krajowych PZD, laureatów krajowych konkursów, a także zasłużonych działaczy, wyróżnionych odznaczeniami związkowymi i medalem Bene Meritum.

 

W uroczystości udział wzięło ponad 200 osób.

W składzie delegacji z Okręgu łódzkiego PZD byli Prezes Okręgu Izabela Ożegalska, członek KR PZD Wiceprezes Okręgu Jerzy Adamski, członek KKR PZD Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewiecka, I Wiceprezes Wiesław Ryszelewski, członek Okręgowego Zarządu łódzkiego Dariusz Pasiński, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach Andrzej Jankowski, Wiceprezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach Zdzisław Woźniak, Prezes ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej Regina Telega, I Wiceprezes ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej Edward Seferyniak.

 

Prezes Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu odniósł się do tradycji corocznego święta działkowców Dni Działkowca, do historii walki o obchodzącą w tym roku swój jubileusz 10-lecia funkcjonowania ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Podkreślił rolę jaką pełnią ogrody działkowe w społeczeństwie, dając możliwość integracji wielopokoleniowej rodziny, wypoczynku i czynnego spędzenia czasu wolnego. Prezes Kondracki podkreślił także sprawę realizacji przez ponad 500 ROD w kraju projektu grantowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podziękował Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom, wszystkim zaangażowanym w realizację projektów uznając, że zdobyte doświadczenie będzie owocować w przyszłości kolejnymi projektami umożliwiającymi wykorzystanie środków unijnych,

Kolejny punkt uroczystości dotyczył wręczenia przyznanych przez Krajowy Zarząd PZD odznaczeń związkowych. Wśród 22 zasłużonych działaczy wyróżnionych odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” był Dariusz Pasiński, członek okręgowego Zarządu łódzkiego PZD, Prezes ROD „Kolejarz” w Kutnie. Odznaczenie zostało przyznane za aktywną pracę społeczną, za zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i PZD oraz za zaangażowanie w realizację projektów programu grantowego ARiMR.

Prezes Eugeniusz Kondracki wręczył także 3 zasłużonym działaczom medale Bene Meritus – „dobrze zasłużony”. Medal jest wyrazem wdzięczności i uznania dla osób, które przyczyniły się do istnienia i rozwoju Polskiego Związku Działkowców, a tym samym ogrodów działkowych, naszego „bonum comune”, czyli naszego wspólnego dobra. Z grona delegacji łódzkiej medalem uhonorowany został Andrzej Jankowski, członek Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach.

   

Tradycyjnie podczas Krajowych Dni Działkowca zostały ogłoszone wyniki konkursów krajowych: „Najlepszy ROD 2023 Roku”, „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”, „Inwestycje ekologiczne w ROD”. Wśród laureatów konkursu „Inwestycje ekologiczne w ROD” uplasowały się dwa spośród 51 ROD zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy PZD.

W kategorii „Inwestycje wspierające bioróżnorodność” II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. zł zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Konwalia” w Mokrej Prawej.

W kategorii „Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas” III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana”
w Pawlikowicach.

   

Ogrody otrzymały ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Na uroczystości zostały zaprezentowane 23 kosze dożynkowe, wśród nich przygotowany przez Okręgowy Zarząd łódzki oraz Zarząd ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej. Wszystkie kosze zostały bardzo wysoko ocenione, a ich wystawcy otrzymali wyjątkowe podziękowania.

Całej uroczystości muzycznie towarzyszył zespół Non-Stop.

Uroczystość zakończyło wspólne biesiadowanie.

07 wrz 2023

Rozstrzygnięcie konkursu krajowego „Inwestycje ekologiczne w ROD” – 05.09.2023

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Inwestycje ekologiczne w ROD” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 188/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Inwestycje ekologiczne w ROD”.

Do konkursu zostało zgłoszone 51 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się ze względu na zrealizowane inwestycje ekologiczne.

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione w kategoriach określonych w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD i liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 281/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając nagrody w 5 kategoriach:

 I. Inwestycje wspierające bioróżnorodność

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, Okręg Podlaski

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej, Okręg Łódzki

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Wiśnia” w Zabrzu, Okręg Śląski

 

II. Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Agromet-Unia” w Grudziądzu, Okręg Toruńsko-Włocławski

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Makrum” w Bydgoszczy, Okręg w Bydgoszczy

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach, Okręg Łódzki

 III. Inwestycje wpływające na poprawę warunków wodnych

1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Pod Pająkiem” w Legnicy, Okręg w Legnicy

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, Okręg Sudecki

 IV. Inwestycje wspierające recykling i ograniczenie ilości odpadów zielonych

1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach, Okręg w Poznaniu

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, Okręg Pomorski

3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Nadzieja” w Paczkowie, Okręg Opolski

V. Edukacja ekologiczna

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Leśne Oczko” w Zielonej Górze, Okręg w Zielonej Górze

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Dębniki” w Krakowie, Okręg Małopolski

3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, Okręg Mazowiecki

Wszystkie wskazane ROD otrzymały ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

 

Uchwała nr 281/2023 KZ PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. "Inwestycje ekologiczne w ROD"

07 wrz 2023

Rozstrzygnięcie konkursu krajowego “Najlepszy ROD Roku 2023”

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”.

Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego, znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD oraz liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 280/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając:

 I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł

ROD „Róża” w Słupcy, Okręg w Kaliszu

 II miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł dla każdego ROD

ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Okręg Podlaski

ROD „Tulipan” w Zabrzu, Okręg Śląski

III miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł dla każdego ROD

ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, Okręg Toruńsko-Włocławski

ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski

ROD „Raków” w Psarach, Okręg we Wrocławiu

 IV miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł dla każdego ROD

ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Okręg w Poznaniu

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach, Okręg Świętokrzyski

ROD „Solinka” w Inowrocławiu, Okręg w Bydgoszczy

ROD „Zalesie” w Dolaszewie, Okręg w Pile

 

Wszystkie wskazane powyżej ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary,  dyplomy oraz tablice pamiątkowe.

 Wyróżnienie za całokształt działalności oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

 ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, Okręg Pomorski

 

 Wyróżnienie za osiągnięcia produkcyjne na działkach oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Jamno” w Koszalinie, Okręg w Koszalinie

 

 Wyróżnienie za integrację międzypokoleniową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

 

Wyróżnienie za wdrażanie programów PZD oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Mieszko” w Rzeszowie, Okręg Podkarpacki

 

Wszystkie wyróżnione ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

 

Uchwała KZ PZD 280/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. "Najlepszy ROD 2023 roku"

07 wrz 2023

Krajowe Dni Działkowca 2023 – 06.09.2023

W dniu 1 września 2023 r. w Warszawie ponad 200 działkowców z całej Polski spotkało się na Krajowych Dniach Działkowca. Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie oraz docenienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną niż zawsze formułę uroczystości – zorganizowana została w pięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie w plenerze i była prowadzona przez Panią Magdalenę Kondracką, dyrektora Wydawnictwa „działkowiec”, dzięki czemu uczestnicy krok po kroku prowadzeni byli przez przygotowany dla nich program uroczystości.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów przez poczty sztandarowe z Krajowej Rady PZD, 14 Okręgów oraz ROD „Róża” w Słupcy, zaśpiewaniu hymnu państwowego, hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” Prezes PZD Eugeniusz Kondracki otworzył Krajowe Dni Działkowca 2023. Witając przybyłych działkowców podkreślił, że tegoroczne Dni Działkowca przypadają w roku 10-lecia uchwalenia przez Sejm ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z tego względu krótko przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, który podważył niemal wszystkie przepisy ustawy o ROD z 2005 roku, o wielkiej mobilizacji i nieustępliwości działkowców w walce o swój Związek i ogrody, niespotykanej solidarności i jedności w działaniach, czego efektem było uchwalenie przez Sejm ustawy o ROD w dniu 13 grudnia 2013 roku, którą jako obywatelski projekt z niewielkimi zmianami poparły wszystkie partie polityczne w kraju. Wspominając o ówczesnym zaangażowaniu w sprawę ustawy o ROD wielu polityków Prezes podkreślił, że czynnikiem spajającym oraz źródłem siły środowiska polskich działkowców były zawsze wspólne idee i wartości, które leżą u podstaw ogrodnictwa działkowego. ROD zawsze były otwarte i tolerancyjne, a środowisko działkowców bogate różnorodnością swoich poglądów. Jest to rezultat przestrzeganej w Związku od lat zasady apolityczności w funkcjonowaniu PZD w przestrzeni publicznej dzięki czemu możemy zachować jedność działkowców, która pozwala skutecznie bronić ponad stuletniego dorobku naszego ruchu. Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił także temat realizacji przez ponad 500 ROD w kraju projektu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Docenił rolę Krajowego Zarządu PZD, który stworzył wewnętrzny system prawny, dzięki czemu ogrody działkowe mogły skorzystać z dotacji oferowanych przez ARiMR ze środków Unii Europejskiej. Prezes podziękował Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom PZD, wszystkim działaczom zaangażowanym w realizację projektów, za czynny  i pracę licząc, że w przyszłości doświadczenie pozwoli na objęcie podobnymi projektami większą liczbę ROD.

Po wystąpieniu Prezesa PZD głos zabrał wieloletni członek Krajowego Zarządu PZD oraz Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński, który podziękował Prezesowi PZD za rozważne, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie PZD. Zadeklarował, że Okręg w Zielonej Górze będzie aktywnie uczestniczyć w utrzymaniu jedności związkowej i solidarnym działaniu na rzecz rozwoju ogrodów działkowych i umacniania Polskiego Związku Działkowców.

Podczas tej doniosłej i ważnej uroczystości zostały wręczone przyznane przez Krajowy Zarząd PZD odznaczenia związkowe.

22 zasłużonym działaczom PZD  oraz 2 radnym Białegostoku wręczona została odznaka „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców” w uznaniu za aktywną pracę społeczną, za zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, a także zaangażowanie w realizację projektów programu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ROD i Okręgach. Odznaczenia wręczał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz Sekretarz PZD Izabela Ożegalska.

Złotą Odznakę Zasłużonego Działkowca za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca i działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego  Krajowy Zarząd PZD przyznał  12 działkowcom. Wręczyli je Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak.

Prezes i I Wiceprezes PZD wręczyli również medale Bene Meritus – Dobrze zasłużony -w uznaniu zasług dla rozwoju PZD  3 zasłużonym działaczom.

Tradycyjnie podczas Krajowych Dni Działkowca zostały ogłoszone wyniki konkursów krajowych. Konkursy krajowe PZD służą docenieniu zaangażowania i osiągnięć działkowców oraz zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego kraju, a także są formą wsparcia ich rozwoju.

Jako pierwszy rozstrzygnięto konkurs „Najlepszy ROD 2023 roku”. Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania, przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby. Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 14 nagród: I, II, III, IV miejsca oraz 4 wyróżnienia.

Wszystkie ROD otrzymały atrakcyjne nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy i wydawnictwa związkowe. ROD, które zdobyły miejsca od I do IV otrzymały dodatkowo tablice pamiątkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku”

Podziękowania, gratulacje oraz nagrody złożyli na ręce przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z Wiceprezesem PZD Józefem Noskim.

Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu „ Najpiękniejsza Działka Roku 2023”. Do konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń, które zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 10 nagród: I, II, III miejsce oraz 7 wyróżnień.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy, puchary oraz wydawnictwa związkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza Działka Roku 2023"

Podziękowania, gratulacje oraz nagrody złożyli na ręce laureatów konkursu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Krajowego Zarządu PZD Edwardem Galusem.

 

Jako ostatnie ogłoszono wyniki konkursu „Inwestycje ekologiczne w ROD”. Była to pierwsza edycja tego konkursu, który miał zainspirować do podejmowania działań na rzecz środowiska, a także zwiększyć świadomość ekologiczną działkowców, co jest niezwykle ważne w dobie postępujących zmian klimatu. Był on podzielony na 5 kategorii:

- Inwestycje wspierające bioróżnorodność

- Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas

- Inwestycje wpływające na poprawę warunków wodnych

- Inwestycje wspierające recykling i ograniczenie ilości odpadów zielonych

- Edukacja ekologiczna

Konkurs zyskał duże zainteresowanie wśród zarządów ROD. Zgłoszone zostało 51 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się ze względu na zrealizowane inwestycje ekologiczne. Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione w kategoriach określonych w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 15 nagród: I, II i III miejsce w każdej kategorii.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Inwestycje ekologiczne w ROD”

Podziękowania, gratulacje i nagrody w 3 pierwszych kategoriach zostały złożone na ręce laureatów przez Wiceprezesa PZD Zdzisława Śliwę oraz Sekretarza Okręgu Śląskiego Lucynę Cyrek, a w 2 pozostałych kategoriach przez Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodniczącą KKR PZD Marię Fojt.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród w konkursach krajowych PZD było wyjątkowym momentem, pełnym radości i wzruszenia. Laureaci oraz wszyscy obecni mogli razem cieszyć się z osiągnięć, wspólnie przeżywać emocje i celebrować pasję do ogrodnictwa działkowego. Kiedy nazwiska laureatów brzmiały na scenie, na ich twarzach gościł uśmiech, a niekiedy łzy wzruszenia. Te momenty z pewnością na długo pozostaną w pamięci laureatów konkursów i wszystkich gości obecnych na Krajowych Dniach Działkowca.

Na uroczystości zostało zaprezentowanych 23 kosze dożynkowe przygotowane przez Okręgi i ROD zostały docenione przez organizatorów uroczystości. Kosze były wyjątkowo piękne, charakteryzowały się różnorodnością, odnosiły się do charakteru ogrodów, stąd też znaleźć w nich można było kwiaty, owoce, warzywa, przetwory warzywne i owocowe. Ze względu na bardzo wysoki poziom odstąpiono od oceny i wyłonienia laureatów. Wszystkie kosze zasługiwały na wyjątkowe podziękowania. Wręczali je I Wiceprezes Tadeusz Jarzębak, Wiceprezesi Zdzisław Śliwa i Józef Noski oraz Skarbnik PZD Piotr Gadzikowski.

Po rozdaniu nagród przyszedł moment na wspólne, pamiątkowe zdjęcia i podziękowania uczestników konkursów w stronę Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Podziękowania złożyła Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD. Podziękowała za zaproszenie uroczystość, za wyróżnienia, odznaczenia, za wspólne świętowanie. Pani Cyrek przekazała wyrazy uznania za codzienną współpracę, za pomoc zarządom i ogrodom oraz za wkład i nieustanne dążenia do rozwoju Zwiazku. Do grona osób, które wyraziły na forum podziękowania byli Marta Warmuz Prezes Okręgu Małopolskiego PZD, I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak – Prezes Okręgu w Szczecinie oraz Pan Józef Romanowski – I Wiceprezes Okręgu w Szczecinie, przedstawicielki z ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie (Okręg w Zielonej Górze), przedstawiciele Zarządu ROD „Róża” w Słupcy – najlepszego ROD 2023 roku oraz Prezes Zarządu ROD „Tulipan” w Zabrzu.

Gdy nagrody i podziękowania zostały wręczone, uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny działkowy obiad, któremu muzycznie towarzyszył zespół Non – Stop. Po biesiadowaniu Prezes PZD oficjalnie zamknął uroczystość dziękując wszystkim za udział, za przyjazd ze wszystkich części kraju, a organizatorom wydarzenia za dopracowanie wszystkich jego szczegółów.

Krajowe Dni Działkowca sprawiły, iż wyróżnieni i nagrodzeni, a dzięki temu i docenieni działkowcy, zarządy ROD zostali zmotywowani do kontynuacji dobrego działania na rzecz budowania i rozwoju ogrodów działkowych. Ci, którzy przyjechali z całej Polski, by wspólnie z innymi działkowcami świętować i cieszyć się wspólnym sukcesem ogrodów, działkowców i Polskiego Związku Działkowców, podkreślali, że jest to święto wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Zofia Rut-Skórzyńska

Ewelina Skarzyńska

Biuro Jednostki Krajowej PZD

 

 

01 wrz 2023

NIECH SIĘ DZIEJĄ DOŻYNKI!

Antoni Gieczewski

NIECH SIĘ DZIEJĄ DOŻYNKI!

Jak długo ludzkie dzieje

Na wiosnę rolnik ziarno sieje

Potem dogląda pola

Taka rolnika dola

Smętna jego dusza

Gdy słońce glebę wysusza

Źle się miewa

Gdy silny wiatr powiewa

Działkowicz ma podobne troski

Gdy słyszy o przy mrozkach pogłoski

Martwią go ogrodowe szkodniki

Bo wpływają na plonów wyniki

Martwią go mniej niż rolnika

Bo inna jest strat optyka

Ale gdy udane zbiory

Gdy dorodne pomidory, pory

Przychodzi dożynek czas

Na które Zarząd zaprasza Was

Niech więc zapanuje zabawa

Niech zniknie o plony obawa

Niech pojawi się na tańce ochota

Niech Prezes otwiera szeroko wrota

Niech za dobrą pracę nagrodzi

Niech korowód po sali wodzi

Niech przyjmie wieniec dożynkowy

Niech oszczędzi nam długiej mowy

Niech zaprosi do suto zastawionego stołu

Niech będzie to zapłata za czas mozołu

Niech potoczy się wartka rozmowa

Niech będzie to miła mowa

Niech zacieśniają się międzyludzkie więzi

Niech rozmowa nikogo przy stole nie więzi

Niech muzyka porywa do tańca

Niech będzie powodem do niejednego" krzesańca"

Niech się dzieją dożynki!

Łódź, sierpień, 2023

01 wrz 2023

PRZETARG – Remont studzienek sieci wodociągowej na terenie ROD „DIANA” w Sokolnikach Lesie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DIANA” (ul. Graniczna 2/4, 95-039 Sokolniki Las) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu studzienek sieci wodociągowej.

 

Kontakt po stronie Zamawiającego:

696-366-085 lub 696-366-089

rod.diana@wp.pl

 

Szczegóły inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont studzienek sieci wodociągowej polegający na wymianie zasuw odcinających poszczególne sektory (sekcje) i zaworów spustowych na terenie ROD „DIANA” w Sokolnikach Lesie oraz wykonanie nowych w razie konieczności z zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 i nr 10 do SWZ, tj. Specyfikacji studzienek sieci wodociągowej z opisem obecnych zasuw i zaworów oraz planowanych rozwiązań (zał. nr 9 do SWZ) oraz Planem sieci wodociągowej ROD „DIANA” w Sokolnikach Lesie (zał. nr. 10 do SWZ).

 

Wymagana gwarancja: minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia ustala się od 01.10.2023 r. do: 31.10.2023 r.

 

Termin składania ofert do: 16.09.2023 do godz. 16:00.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora przetargu, tj. budynku Administracji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DIANA” w Sokolnikach Lesie, ul. Graniczna 2/4 po telefonicznym umówieniu się lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencji podany powyżej.