Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Dla Działkowca

Wersja PDF

Wersja DOC

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Umowa przeniesienia prawa do działki

Dla ROD

Wersja PDF

Wersja DOC

Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia prawa do działki

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki