Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Statut PZD
z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD

Regulamin ROD
Uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Ustawa o ROD
13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.