Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Kwiecień w ogrodzie

Kwiecień to najlepsza pora  aby zabrać się za wiosenne porządki.


Porady ogrodnicze

 

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości

Krajowa Rada PZD informuje, że w dalszym ciągu obowiązują zwolnienia od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości, które zagwarantowała ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. więcej

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

Nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych zmian w prawie budowlanym. Przede wszystkim znacząco uprościła i skróciła cały proces budowlany. Więcej

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

więcej

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rod ?

19 stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców.

WIĘCEJ

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

 

 

                                                                        

Odpowiedź na artykuły „Expressu Ilustrowanego” z dnia 05.07.2016 i 11.07.2016

W dniu 5 lipca br. w „Ekspresie Ilustrowanym” ukazał się artykuł Krzysztofa Zająca pt. „Cichy Zakątek” chce przejąć ogrody PZD”, a w dniu 11 lipca br., po spotkaniu w siedzibie Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców kolejny, który miał rzetelnie przedstawić omawianą w nim problematykę.

Autor artykułów jest dobrze znany w środowisku łódzkich działkowców, jednak mimo, iż od lat zajmuje się tematyką związaną z ogrodami i Polskim Związkiem Działkowców, to z przykrością należy stwierdzić, że wiedza o sprawach ogrodów i prawa ich dotyczącego jest niewielka.

 

 

Inwestycje i remonty zaplanowane przez łódzkie ogrody na 2016 r.

Na podstawie podjętych uchwał na walnych zebraniach oraz złożonych wniosków przez zarządy ROD Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego obradujące w dniu 23 czerwca br. przyjęło plan inwestycji i remontów na 2016 r.

 

Uroczyste świętowanie Krajowych Dni Działkowca i Jubileuszu PZD

Krajowe Dni Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego, które co roku organizowane jest pod koniec wakacji. To również okazja do integracji i spotkania działkowców z całego kraju. W tym roku świętowanie będzie jeszcze bardziej uroczyste i doniosłe. Wspólnie cieszyć się będziemy nie tylko z działkowych plonów oraz konkursowych sukcesów działkowców i ogrodów, ale też hucznie świętować będziemy urodziny PZD.

Komunikat ws. korespondencji i zapytań wysyłanych do Krajowej Rady

Komunikat KR PZD w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komunikat Prezydium KR w sprawie aktualnego stanu przeprowadzonych przeglądów w ramach Projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 rok"

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dniu 30 czerwca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  dr. Adama Bodnar spotkał się z delegacją PZD. Związek reprezentowali Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Sekretarz PZD Izabela Ożegalska, Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert Klimaszewski oraz radcowie prawni Tomasz Terlecki i Bartłomiej Piech. Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli również dyr. Kamilla Dołowska, naczelnik Artur Zalewski oraz Michał Chylak pracownik z zespołu pr. cywilnego.

Dzień Dziecka w ROD Polanka w Łodzi

Sobota 4 czerwca to piękny słoneczny dzień. W ogrodzie od rana słychać dziecięcą muzykę . Plac przy świetlicy odświętnie udekorowany. Do ogrodu przybywają tłumnie dzieci. O godzinie 13 rozpoczyna się dziecięce święto. Członkowie zarządu prowadzą poszczególne konkurencie sprawnościowe jak i konkurs najładniej zaśpiewanej piosenki. Grupa małych dzieci bierze udział w konkursie rysunkowym pt. „ciekawe miejsca w ogrodzie”. Prace dzieci, jak co roku, eksponowane będą w świetlicy ogrodowej. Wszystkie dzieci biorące udział w poszczególnych konkurencjach jak i kibicujące obdarowane zostały upominkami. Przed bardzo oczekiwanym przyjazdem zaprzyjaźnionych kucyków , chwila odpoczynku na poczęstunek. Jazda na konikach, udział w poszczególnych konkursach zostaje w pamięci dzieci jak i ich opiekunów przez długie miesiące. 

V posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego

W dniu 6 czerwca br. w Łodzi odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Jadwigą Drzewiecką. Prezesa Związku reprezentowała Agnieszka Rudawska – pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD.  Obradom przewodniczyłam Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu. 

Gospodarka finansowo –księgowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD Okręgu Łódzkiego.

Na wstępie, w imieniu swoim jak i Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD chciałabym podziękować wszystkim Zarządom ROD, Ogrodowym Komisjom Rewizyjnym oraz księgowym, którzy dołożyli wszelkich starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzone rzetelnie, zgodnie z zasadami rachunkowości, przyjętymi wytycznymi PZD oraz dostarczone w wyznaczonym terminie. Wszystkie te czynności pozwoliły mi sporządzić kompletne zbiorcze sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz preliminarz na 2016 rok z wszystkich 302 Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się w Okręgu Łódzkim PZD. Zarówno zbiorcze sprawozdanie za 2015 r. jak i przygotowany zbiorczy preliminarz na 2016 rok został zatwierdzony na V Posiedzeniu Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 czerwca 2016 r.

Ocena realizacji inwestycji i remontów w Okręgu Łódzki   

oraz kierunki działań w celu zwiększenia ilości zadań

30-lecie ROD "Przy Torze" w Łodzi

Podjęcie starań o pozyskanie terenu pod  ogród działkowy nastąpiło w Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów w 1984 r. Stało się to za sprawą pozyskania informacji od zatrudnionego w spółdzielni byłego pracownika Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji Rolniczych o tym że jest przygotowana dokumentacja terenu przy ulicy Czechosłowackiej z przeznaczeniem na ogród działkowy.

Realizacja  przez Okręg Łódzki PZD regulowania stanu prawnego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych w oparciu o art. 76 ustawy   o ROD-  trochę statystyki.

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Po raz kolejny wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Pana dr Adama Bodnara wywołało ożywioną dyskusję w kręgu działkowców i działaczy PZD. W dniu 18.04.2016r., Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego  wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w kwestii obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 

Powszechny przegląd ROD i działek – dlaczego warto?

Warto postawić sobie pytanie, jakich ogrodów działkowych chcą działkowcy? Czy wystarcza im stan obecny, często pozostawiający wiele do życzenia, niekorzystnie wpływający na wizerunek ROD i PZD? Czy w XXI wieku, mając wiele możliwości nie powinni starać się za wszelką cenę modernizować i unowocześniać ogrody, aby były one coraz bardziej atrakcyjne? Zadanie trudne i wymagające czasu, ale warte podjęcia wysiłku przez OZ PZD dla wspólnego dobra.

Page 1 of 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >