Porady ogrodnicze

 

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości

Krajowa Rada PZD informuje, że w dalszym ciągu obowiązują zwolnienia od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości, które zagwarantowała ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. więcej

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

Nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych zmian w prawie budowlanym. Przede wszystkim znacząco uprościła i skróciła cały proces budowlany. Więcej

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

więcej

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rod ?

19 stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców.

WIĘCEJ

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

 

 

 

                                                                        

JUBILEUSZ 65-LECIA ROD „KOLEJARZ” w ZDUŃSKIEJ WOLI

W dniu 13 października br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość Dni Działkowca połączona z jubileuszem 65 lecie powstania Ogrodu. 

Sprawy z dyżurów telefonicznych

W zakładce Prawo - Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu.

Pozytywne orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustanowienia drogi koniecznej do ROD

W dniu 12 października br. Sąd Najwyższy wydał precedensowe postanowienie (sygn. akt V CSK 591/17) w sprawie dotyczącej wniosku PZD o ustanowienie drogi koniecznej dla działkowców z ROD „Barbara” w Mikołowie.

Tą sprawą zajmował się OZ PZD Śląski, reprezentowany przez radcę prawnego – Monikę Deorowicz,  który od kilku lat zabiegał o uregulowanie sytuacji prawnej PZD i działkowców w stosunku do gruntu, stanowiącego jedyny dostęp ogrodu do drogi publicznej.

ZNOWELIZOWANY REGULAMIN ROD DO ODBIORU

Od 22 października 2018r., w biurze Okręgu Łódzkiego PZD będa do odbioru Regulaminy ROD ( 1szt. na działkę)

Cena za sztukę wynosi 0,32 gr.

 

PZD w sprawie zmiany ustawy Prawo wodne

Pobór wody przez Rodzinne Ogrody Działkowe oraz kwestia opłat z nim związanych są zagadnieniami, którymi od dłuższego czasu zajmuje się jednostka krajowa PZD. Jednym z rodzajów działań podejmowanych z tym zakresie (oprócz kierowanych do właściwego ministra wniosków o interpretację budzących wątpliwości przepisów) jest udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy - Prawo wodne. Mimo, iż poddany konsultacjom społecznym ostatni projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw nie odnosił się do sytuacji ogrodów działkowych - PZD postanowił przedstawić propozycje zmierzające do uregulowania kluczowych aspektów związanych z poborem wody przez ROD.

Stanowisko Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w sprawie wyborów samorządowych

Dlatego też kierując się powyższymi zasadami i troską o zapewnienie dalszego istnienia ruchu działkowego Okręgowa Rada Łódzka PZD apeluje do struktur wszystkich ROD i działkowców okręgu łódzkiego - zadbajmy i zawalczmy o to, by w przyszłych samorządach znaleźli się ci, którzy stworzą jak najlepsze warunki dla działania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, nasi przyjaciele.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Sejmikowi i naszym okręgowym zarządom w Poznaniu, Kaliszu i Pile gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju ogrodów z pożytkiem dla działkowców, mieszkańców miast Wielkopolski i naszych miast.

Narada Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD

W dniach 2-3 października 2018 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział członkowie KKR PZD niebędący członkami okręgowych organów kontrolnych jednostek terenowych PZD.

Dni Działkowca w ROD "Księży Młyn" w Łodzi

W dniu 29.09.2018r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Księży Młyn” w Łodzi odbyła się uroczystość z okazji Dni Działkowca .

Ogród  ten istnieje już ponad 60 lat , ma ponad 1200 członków PZD, 902 działki i zajmuje ponad 32 ha na trzech terenach .

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 1.10.2018 r.  odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki.

Zaplanuj rok w ogrodzie

Każdy miesiąc w naszym ogrodzie rządzi się swoimi prawami. W każdym z nich mamy również szereg prac do wykonania. Jeśli temperatury nie będą dla nas zaskoczeniem i nie wystąpią żadne anomalie, to prace w ogrodzie będziemy mogli wykonywać według sprawdzonego schematu. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych prac, jakie należy wykonać w każdym z miesięcy w naszym ogrodzie. Zapraszamy do lektury i… do pielęgnacji swoich ogrodów!

XIV posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD

W dniu 1 października br. w Łodzi odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Prezesa Związku reprezentował z Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej Marcin Juszczel.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie objęcia ROD programami krajowymi i lokalnymi wspomagającymi rozwój ROD. - 01.10.2018

Narada prezesów i dyrektorów biur w dniach 26-27 września 2018.

W dniach 26-27 września br. odbyła się w Warszawie narada prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD. Celem narady było omówienie aktualnych zadań Związku  i problemów występujących w ogrodach działkowych.

Święto Kwiatów Owoców i Warzyw z Ogrodami

 

 Jak co roku Rodzinne Ogrody Działkowe w Skierniewicach wraz z Urzędem Miasta Skierniewice, zorganizowały konkurs pn. „Wzorowa Działka”.

 

 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE WRĘCZONE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I DYPLOMY

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD w 2018 roku ogłosił dwa, konkursy:

  • Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018”
  • „Wzorowa Działka Roku 2018”
Sprawy z dyżurów telefonicznych

W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Do kiedy działkowiec powinien uiścić podwyższone opłaty ogrodowe (potocznie zwane: wpisowym lub opłatą inwestycyjną)? oraz Czy zarząd ROD może odmówić przyjęcia wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki? [LINK]

KR PZD zgłosiła do Ministra Środowiska propozycje do nowelizacji ustawy „śmieciowej“

W dniu 3 września br. wpłynęło do KR PZD pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na [LINK]

Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie przyznania pożyczek i dotacji.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września br  na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD wniosków zarządów ROD:

Okręgowe Dni Działkowców w Łodzi

W dniu 8 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanka” w Łodzi odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2018.

Page 1 of 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >