Okręgowy Zarząd Łódzki PZD przyjął dnia 7 maja 2021r. uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego na rok 2021 pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Okręg przypomina, że w konkursie może wziąć udział każdy działkowiec posiadający tytuł prawny do działki i pielęgnujący rośliny w symetryczne, geometryczne czy bardziej wyszukane formy. Zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej. Czas zgłaszania prac upływa 31 lipca br.

Okręg zachęca wszystkich wahających się do wypełnienia niezbędnych dokumentów i wykonania zdjęć oraz przesłania ich na adres mailowy Okręgu. Do wygrania są atrakcyjne nagrody:

    • Pierwsze miejsce 3000 zł
    • Drugie miejsce 2000 zł
    • Trzecie miejsce 1000 zł

W załączeniu niezbędne dokumenty.