KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 1.04.2020 roku
w sprawie terminu włączenia wody w ROD

 

Zważywszy na liczne zapytania kierowane przez działkowców do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w/s terminu włączenia wody na działkach, powiadamiamy, że:

W związku z  Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowy Zarząd PZD działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1 i 7 Statutu PZD, postanowił o niezwłocznym zamieszczeniu na swoich stronach internetowych komunikatów dotyczących odwołania terminów wszelkich wydarzeń (zarządy ROD zamieszczą ten komunikat na tablicach ogłoszeń).  Jednocześnie informuje, że nowe terminy wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.

Na czas trwania stanu epidemii, zarząd rodzinnych ogrodów działkowych winien zaniechać wszelkich działań mogących uniemożliwić zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek, a w szczególności zaprzestać organizacji jakichkolwiek zebrań, wzywania działkowców do osobistego stawiennictwa oraz podejmowania innych czynności mogących zwiększyć ilość osób na terenie ROD.

 

Termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD. Zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

W przypadku przebywania przez użytkowników na działkach można, a nawet należy, dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, wykonać konieczne naprawy, (jeśli sytuacja tego wymaga) oraz pozostawić zakręcone zawory.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Polskiego Związku Działkowców, gdzie na bieżąco zamieszczane są komunikaty Krajowego Zarządu PZD (http://www.pzd.pl/).

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontakt z tą samą powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, samodzielne dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania: