• Polska Akcja Humanitarna
Zbiórka rozpoczęta przez Polską Akcję Humanitarną, która ma zostać przekazana na zaopatrzenie w żywność, niezbędne artykuły higieniczne oraz opiekę medyczną. Wpłat można dokonywać na stronie internetowej zbiórki. https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina
  • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Zbiórka na rzecz pomocy humanitarnej, ewakuacji ludności oraz pomocy psychologicznej dla dzieci. Dodatkowo środki uzyskane ze zbiórki mają zostać wykorzystane na zakup zestawów higienicznych, generatorów, latarek i kuchenek turystycznych. Wpłat można dokonywać przez indywidualne konto bankowe: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001; tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy. https://pcpm.org.pl/ukraina
  • Polski Czerwony Krzyż
Pomoc ze zbiórki organizacji Polski Czerwony Krzyż zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz innych priorytetowych potrzeb. Wpłat można dokonywać poprzez stronę internetową lub bezpośrednio na konto 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA". https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/
  • UNICEF Poland
Uzyskane środki pieniężne przez organizację UNICEF mają zostać przekazane na zapewnienie dzieciom schronień, wsparcia psychologicznego oraz środków higienicznych. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony UNICEF. Konto akcji „Pomoc dla Ukrainy” – wpłaty Darczyńców indywidualnych: 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434 „Pomoc dzieciom w Ukrainie” – zbiórka publiczna o numerze 2022/661/OR (wpłaty wyłącznie ze zbiórek do puszek i skarbon) 28 1020 1026 0000 1302 0366 2806 https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
  • Polska Misja Medyczna
Wpłaty na zbiórkę zostaną przeznaczone na zapewnienie wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych, które następnie przekazane zostaną lokalnej organizacji pomocnej. Wpłat można dokonywać na stronie internetowej lub bezpośrednio na konto bankowe 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA. https://pmm.org.pl/wspolna-akcja-radia-357-i-pmm
  • SOS Wioski Dziecięce
Kolejna organizacja ze zbiórką na rzecz opuszczonych i osieroconych dzieci oraz zapewnienie im wyżywienia, leków oraz pomocy psychologicznej. Wpłat można dokonywać na stronie internetowej organizacji. Numer konta: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683 TYTUŁ: SOS UKRAINA https://pomagam3.wioskisos.org/?utm_source=mainweb&utm_medium=baner&utm_campaign=dzieciukr  
  • Caritas Polska
Ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 tytułem „Ukraina” Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 tytułem „Ukraina” https://caritas.pl/ukraina/  
  • Fundacja Ocalenie
Ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa Raiffeisen Bank 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004 tytułem „Ukraina” https://crm.ocalenie.org.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&lang=pl      

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodniczych OŁ PZD