Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców kontynuując wieloletnie tradycje wyróżniania za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego. Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2017 roku przyjęła nowe zasady przyznania odznaczeń związkowych.

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Odznaka „Zasłużony Działkowiec” jest trzystopniowa:

- brązowa,

- srebrna,

- złota

Wnioski o nadanie odznak „Zasłużony Działkowiec” zarząd ROD składa:

- do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD  w Łodzi o nadanie srebrnej odznaki.

- do Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi
o nadanie złotej odznaki.

Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”.

Wniosek składa się do Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi.

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Zarząd ROD nadaje odznaczenia związkowe podejmując w tym zakresie uchwałę.
Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje  o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Łodzi.

Odznaczenia, które zostaną nadane przez ROD będą do odbioru w Biurze Okręgu Łódzkiego.

Koszty wykonania odznak oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 12/2018  oraz w załącznikach pod artykułem zamieszczamy uchwały KR PZD. Wnioski o nadanie odznaczeń można pobrać z zakładki 'Wzory dokumentów' .

Anna Pintara