Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD Pan Prezes Eugeniusz Kondracki omówił istotny temat dotyczący szkoleń dla działkowców oraz oświaty w związku. Prezes podkreślił konieczność wprowadzenia w statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca. Pan Prezes zaznaczył, że obecna frekwencja na szkoleniach dla nowych działkowców jest bardzo niska, przez co zdecydowana większość nie posiada niezbędnej wiedzy dotyczącej prawa w PZD oraz prowadzenia upraw ogrodniczych. Fakt ten ma bezpośredni wpływ na sposób zagospodarowania działek. Podkreślona została także potrzeba modernizacji programu oświatowego, konieczność zaangażowania wykwalifikowanych wykładowców do prowadzenia szkoleń, a także zasadność funkcjonowania Społecznej Służby Instruktorskiej.

Jeszcze w marcu bieżącego roku odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Jednym z tematów posiedzenia będzie ocena działalności oświatowej w 2022 r., a także wypracowanie kierunków tej działalności w roku bieżącym. Kierunek rozwoju oświaty określony zostanie w uchwale Krajowej Rady. Oceniając dotychczasowe działania oświatowe wszystkich struktur PZD za najważniejsze uznano wprowadzenie w Statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca, a także wypracowanie nowego programu oświatowego, który da działkowcom wiedzę na temat aspektów prawnych funkcjonowania związku, określonych w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i Regulaminie ROD. Problemem jest dotarcie z oświatą ogrodniczą nie tylko do nowych działkowców, ale często tych z długoletnim stażem. W tym przypadku nie chodzi o przekazywanie im wiedzy, którą już posiadają, a o dostarczanie nowoczesnej wiedzy dotyczącej prowadzenia upraw na działkach i niezbędnych gatunków roślin.

Od 2 lat Polski Związek Działkowców promuje uprawę warzyw. W związku z tym wydane zostały 3 broszury tematyczne, zawierające informacje niezbędne do prowadzenia z powodzeniem upraw tych roślin. Jak ważna jest ta wiedza dowodzi sytuacja na rynku warzyw i owoców. Ich ceny z dnia na dzień wzrastają, co prowadzi do sytuacji, że stają się poza zasięgiem wielu polskich rodzin. Coraz popularniejsze staje się w związku z tym hasło „zamieniamy trawniki na warzywniki”. W bieżącym roku promocja uprawy warzyw również będzie jednym z najważniejszych zadań oświatowych, podobnie jak uprawa roślin sadowniczych, która jest kolejną istotną częścią programu oświatowego. Krajowy Zarząd proponuje przejście na uprawę roślin sadowniczych łatwych w uprawie, w przypadku których nie jest konieczna ochrona chemiczna, mających duże znaczenie zdrowotne, żywieniowe i ekonomiczne. Najczęściej są to gatunki drzew i krzewów owocowych, które osiągają wysokie ceny rynkowe.

Kontrowersje budzi działanie Społecznej Służby Instruktorskiej. Kiedyś Instruktorami SSI byli działkowcy posiadający cenną wiedzę ogrodniczą i umiejętności praktyczne, którzy służyli swym doświadczeniem innym działkowcom. Wielu z nich ze względu na zaawansowany wiek zaprzestaje działalności w SSI, a pozyskanie nowych instruktorów stanowi problem. Coraz mniej osób decyduje się na pełnienie tej funkcji i przejście niezbędnych szkoleń. Jednak powszechna opinia Okręgów wskazuje, że należy tę funkcję utrzymać, popularyzować i otoczyć opieką i pomocą ze strony Okręgowych Zarządów i Zarządów ROD.

Prezes zapowiedział także nowelizację programu oświatowego i powiększenie go o działalność organizacyjną, statutową, prawną a także ekonomiczną. Do spraw nowelizacji programu powołany zostanie zespół złożony z etatowych instruktorów ds. ogrodniczych.

Prezes wysoko ocenił działalność oświatową Okręgów, stwierdzając jednak, że jest ona niewystarczająca. Podkreślono także, że propagowanie oświaty w PZD zostało zabezpieczone przez Fundusz Oświatowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD. Fundusz ten powinien być zatem wykorzystywany na promowanie oświaty i prowadzenie działalności szkoleniowej. Prezes zapowiedział rozwój oświaty za pomocą dostępnych form elektronicznych, co zapewni jeszcze łatwiejszy dostęp dla wszystkich, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Ewelina Skarzyńska