Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców w 2023 r. ogłosił trzy konkursy. W bieżącym roku uhonorowane zostały działki ozdobne i warzywne oraz aktywności rodzinne na działce. Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Marii Mańkowskiej rozpatrzyła zgłoszenia i dokonała ocen na podstawie wymiernych kryteriów ustalonych w regulaminach. Nagrody i wyróżnienia otrzymały najwyżej punktowane zgłoszenia, lecz udział wszystkich uczestników konkursów został dostrzeżony i doceniony.

Nagrody wręczyła Prezes OZ PZD, Pani Izabela Ożegalska  w czasie Okręgowych Dni Działkowca odbywających się 30 września 2023 r. w ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy, puchary okolicznościowe oraz zestawy wydawnictw związkowych. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymali 3 000 zł, drugich - 2 000 zł, a trzecich - 1000 zł. Wyróżnionym przyznano po 500 zł nagrody pieniężnej. Pozostałe osoby został docenione przyznaniem dyplomów i pakietu publikacji związkowych.

 

Konkurs pierwszy pn. „WAKACJE Z RODZINĄ NA DZIAŁCE”

W regulaminie konkursu pn. „Wakacje z RODziną na działce” dużą uwagę zwrócono na przedstawienie w formie reportażu z fotografiami walorów działkowej i ogrodowej przyrody, przykłady aktywności działkowych i ogrodowych, np. prac ogrodniczych, zabaw i aktywności rodzinnych. Ocenie podlegała także prezentacja elementów nowoczesnego zagospodarowania działki i ogrodu zgodnie z obecnie obowiązującymi  programami PZD: „Otwarty program klimatyczny”, „Bioróżnorodność na działkach ROD”, „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.

Do konkursu zgłoszonych zostało pięć prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. SYLWIA i TOMASZ WOLDAŃSCY z ROD „Zimowit” w Łodzi - I MIEJSCE
 2. NINA i KONRAD ŚCIBUT z ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach - II MIEJSCE
 3. MAGDALENA MIAZEK z ROD „Róża” w Zduńskiej Woli – III MIEJSCE
 4. PAULINA I ANDRZEJ STĘPIŃSCY z ROD „Róża” w Zduńskiej Woli - wyróżnienie
 5. ANGELIKA I PAWEŁ BOGUŚ z ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach – wyróżnienie

 

Konkurs drugi pn. „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA OZDOBNA ROKU 2023”

Konkurs ten pozwolił użytkownikom działek na zaprezentowanie swojej działki w zakresie stopnia różnorodności i liczebności nasadzeń roślin ozdobnych oraz zdrowotności roślin, łączenia form ozdobnych z roślinami użytecznymi. W ocenie uwzględniono także ogólne walory estetyczne zagospodarowania działki, w tym wyposażenia w urządzenia małej architektury.

Zgłoszonych zostało osiem działek. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. ELŻBIECIE I ANDRZEJOWI JANKOWSKIM z ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach - I MIEJSCE
 2. MAŁGORZACIE SZCZUCKIEJ z ROD „Przy Torze” w Łodzi - II MIEJSCE
 3. IRENIE GAWRYCH z ROD „Jutrzenka” w Głownie - III MIEJSCE
 4. KATARZYNY I MARKA BOGDAŃSKICH z ROD „Stary Widzew” w Łodzi - wyróżnienie
 5. KAMILI KOZŁOWSKIEJ z ROD „Przy Torze” w Łodzi - wyróżnienie
 6. MARIANNA JANEL z ROD „Aster” w Łodzi
 7. TERESA CIEŚLICZKA z ROD „Wapienniki” w Tomaszowie Mazowieckim
 8. JAN JANICKI z ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim

 

Konkurs trzeci pn. „WARZYWA NA DZIAŁCE 2023”

Celem konkursu „Warzywa na działce 2023” jest promowanie upraw na działkach oraz dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców  którzy swoimi działaniami dają przykład innym jak dbać o estetykę i zagospodarowanie działki, ład przestrzenny i harmonię wszystkich elementów wyposażenia działki związanego z realizacją „Programu klimatycznego PZD” .

Do konkursu zgłoszone zostały trzy działki. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. TERESA i MAREK SOBANTY z ROD „Przyszłość” w Gorczynie - I MIEJSCE
 2. DANUTA i ANDRZEJ ZIELIŃSCY z ROD „Kolejarz” w Kutnie - II MIEJSCE
 3. IRENA WYKPISZ z ROD „Ponar – Jotes” w Łodzi - III MIEJSCE

 

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców co roku ogłasza konkursy, starając się by ich tematyka była różnorodna i odzwierciedlała tradycje i nowe trendy w korzystaniu z działek. Tym samym zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o konkursach na naszej stronie i do udziału w konkursach okręgowych w kolejnych latach.
OŁ PZD