Dnia 12 kwietnia 2023 roku upłynął termin składania wniosków do Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Z Okręgu Łódzkiego PZD wnioski złożyło aż 38 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł. Biorąc pod uwagę krótki termin w jakim trzeba było przygotować wnioski wraz z załącznikami jest to wynik bardzo dobry. Szczególnie cieszy duży udział ogrodów spoza aglomeracji łódzkiej. Środki z dotacji mają być przeznaczone głównie na modernizację alejek ogrodowych oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin miododajnych.

14 marca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Łączna kwota przeznaczona na dotacje wynosi 1 mln zł.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy samorządowych na inwestycje w ROD.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego ma za zadanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach, umożliwią modernizację ogólnodostępnych terenów ROD, podnosząc tym samym ich atrakcyjność.

 Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania (bez angażowania środków własnych). Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Okręgowy Zarząd Łódzki dziękuje zarządom ROD, które wzięły udział w projekcie oraz życzy pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków, tak aby nasze ogrody stawały się coraz piękniejsze  i bardziej funkcjonalne.

 

 

Rafał Majer
Inspektor ds. inwestycji

Łódź, dn. 13 kwietnia 2023 r.