Są takie daty

Z przed wielu laty

Które mówią wiele

O związkowym dziele

6 maja 1981 rok

To pierwszy Związku krok

Jak arytmetyka wieści

Dziś mamy ich czterdzieści!

To dzień uchwalenia ustawy

Dającej istnienia Związku podstawy

Na początku były POD-Y

A po 2013 roku są ROD-y

Dzieje czterdziestolecia Związku

Z funkcyjnego obowiązku

Przedstawią działacze w referacie

W ten sposób wiedzę o tym poznacie

Ja działkowicz z 36 letnim stażem

Dzielę się obserwacji bagażem

Na początku było nas tysięcy trzysta

Teraz kilka razy więcej to rzecz oczywista!

W ciągu tych czterdziestu lat

Groził Związkowi mat

TK orzekł brak możliwości

Do zrzeszeń wolności

Dzięki działaniom i mobilności Związku

Nie ma pozostawania w PZD obowiązku

W nowej sejmowej ustawie

Opuszczający Związek są w prawie!

Jednak dziewięćdziesiąt pięć procent ogrodów

Doczekało z PZD rubinowych godów

Składam serdeczne gratulacje!

I na stojąco owacje!

Życzę dla Związku niezakłóconego rozwoju!

Dla działkowiczów niezbędnego spokoju!

"DARZ OGRÓD" !!!

Łódz 06.05.2021 r. Antoni Gieczewski