Nawiązując do Komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020r. umieszczonego na stronie internetowej lodz.pzd.pl w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych Okręg Łódzki PZD zwraca się do zarządów ROD o niezwłoczne dokonanie oceny potrzeb inwestycyjnych i remontowych
w ROD w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej, elektrycznej, ogrodzenia, domów działkowca, siedzib dla zarządów ROD itd. i wystąpienie do miast, gmin, powiatów właściwych ze względu na położenie ROD o ujęcie wartości tych inwestycji we wnioskach
o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nabór wniosków składanych przez gminy, miasta i powiaty trwa tylko do 10 sierpnia 2020r., dlatego konieczne jest szybkie działanie polegające na skierowaniu pism do jednostek samorządu terytorialnego. Okręg Łódzki PZD w dniu 4 sierpnia 2020r. wystosował wnioski o ujęcie potrzeb finansowych ROD na rozwój do Prezydenta Miasta Łodzi, Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz Prezydenta Miasta Kutno.

Okręg zwraca uwagę, że środki z Funduszu pozwoliłyby na realizację „Otwartego Programu Rozwoju ROD” poprzez tworzenie nowych ROD w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na działki rodzinne, ale również przeprowadzenie inwestycji i remontów w istniejących ogrodach. Dlatego też w ocenie Okręgu Łódzkiego warto jest podjąć próbę ujęcia potrzeb rozwojowych ROD we wnioskach składanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednocześnie Okręg Łódzki PZD zwraca się do zarządów ROD z prośbą o przekazanie informacji w przypadku wystosowania wystąpień w imieniu ROD do gmin, miast lub powiatów.