Komunikat

Prezesa Okręgu Łódzkiego PZD w sprawie funkcjonowania biura Okręgu Łódzkiego na czas trwania epidemii.

Biuro Okręgu Łódzkiego PZD prowadzi swoją działalność od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakty i załatwienie spraw następują przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Dokumenty z ROD (uchwały i sprawozdania) powinny być przekazywane  do biura w drodze przesyłki pocztowej lub skan poprzez pocztę elektroniczną.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się jedynie po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Izabela Ożegalska
Prezes OŁ PZD