Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, które odbyło się 18 grudnia 2023 r., uczestnicy mieli zaszczyt gościć Senatora RP, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, parlamentarzysty szczególnie związanego z regionem łódzkim. W Senacie X kadencji jest m.in. przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Pan Senator jest też wielkim przyjacielem działkowców z ziemi łódzkiej, czemu dał wyraz wielokrotnie w ciągu lat ubiegłych. Przyjaźń jest wzajemna i działkowcy chętnie wspierali Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w inicjatywach ukierunkowanych na dobro wspólne.

 

Pan Senator przyjął zaproszenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, pomimo napiętego grafiku i na wstępie spotkania skierował życzenia do zgromadzonych działaczy:

„Życzę Wam przed tymi najpiękniejszymi świętami - bo Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji to  najpiękniejsze święta,
spędzane w gronie najbliższych, tych, których kochamy
- tego, co piękne, dobre, wspaniałe.

Przyszły rok, niech będzie takim rokiem, w którym zrealizują Wam się nie tylko plany, ale i marzenia.

I oczywiście życzę, żeby nikt w parlamencie nigdy nie próbował zamachnąć się na własność działkowców!”

 

Prezes OŁ PZD, Izabela Ożegalska serdecznie podziękowała w imieniu zgromadzonych działaczy związkowych i wszystkich działkowców za życzenia, przypominając zgromadzonym, że znajomość z Panem Senatorem jest długoletnia, a kontakty zawsze były dobre i owocne. Przypomniała także, że 10 lat temu, przed uchwaleniem ustawy o ogrodach działkowych, Zarząd OŁ PZD, szukając poparcia u parlamentarzystów, złożył wizytę także w biurze poselskim Krzysztofa Kwiatkowskiego. W czasie rocznicy  10-lecia powstania uchwały o ROD, która upłynęła 13 grudnia 2023 r., z wdzięcznością wspominamy wstawiennictwo Pana Senatora i podjęte działania.

 

Pani Prezes jednocześnie nawiązała do obecnych, niepokojących zmian w przepisach planistycznych, na co Senator Kwiatkowski z entuzjazmem zaprosił do biura senatorskiego na dłuższe, spokojne omówienie tematu, dodając: „Jestem do waszej dyspozycji.”  Temat jest szczególnie bliski sercu Senatora, bo jak wspomniał:

„I moi rodzice, i już świętej pamięci teściowie, mieli działki. To była miłość.
Ogród działkowy „Łagiewniki” w Łodzi - moi synowie się tam wychowali. W tym ogródku mam najlepsze, najpiękniejsze wspomnienia.
To była taka oaza spokoju i radości też dla nich.

Ciepło za to dziękuję, za to co robicie: to, jak te ogrody są zagospodarowane i za to, że nie ulegają różnym presjom, w tym deweloperów.
Ale mamy też wśród działkowców takich, którzy mają trochę inną ideę wykorzystywania swojego ogródka.
Naprawdę ciepło za to dziękuję, bo przez te wszystkie lata pokazujecie, co to znaczy prawidłowo rozumieć,
jak wyglądają ogrody działkowe.
Jeżeli macie jakieś sprawy, to absolutnie ciepło i serdecznie zapraszam."

 

Senator na zakończenie został obdarowany upominkami i wydawnictwami związkowymi, które z radością przyjął, ponownie wspominając o pasji rodzinnej.  Uczestnicy Okręgowej Rady Łódzkiej PZD pożegnali słowami wdzięczności i gromkimi brawami.