W sobotę 20 sierpnia Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Kutnie uroczyście świętował Jubileusz 75 –lecie założenia ogrodu, a także tradycyjnie po rocznej przerwie Dzień Działkowca. Uroczystości odbywały się na placu przed Domem Działkowca. Część oficjalną rozpoczął Prezes Zarządu Dariusz Pasiński który przywitał przybyłych gości oraz Działkowców. Po otworzeniu hymnu PZD Prezes ROD przedstawił historię ogrodu. W uroczystościach uczestniczyli : Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Izabela Ożegalska, Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński, Starosta Powiatu Kutnowskiego Daniel Kowalik, Przewodniczący Powiatu Kutnowskiego Marek Ciąpała, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewiecka, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego Maria Mańkowska, Skarbnik Okręgowego Zarządu Łódzkiego Jacek Łuczyński. W dalszej części Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Pani Izabela Ożegalska złożyła gratulacje i wręczyła Puchar i Dyplom oraz Puchar od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński przekazał dyplom z życzeniami dla działkowców oraz prezent, Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Ciapała złożyli Gratulacje wspaniałego jubileuszu i wręczyli pamiątkowy grawer. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga drzewicka wręczyła puchar. Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego wręczyli kosz upominkowy. Następnie Prezes OZŁ odznaczyła Odznaczeniami zasłużonych działkowców wśród odznaczonych za Zasługi dla ROD został odznaczony Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński., wyróżnieni działkowcy otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszu. Po oficjalnej części prezes ROD zaprosił działkowców na wspólne biesiadowanie.