Rodzinny Ogród Działkowy "Zielony Gaj" w Bełchatowie w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, na realizację zadania projektowego pod nazwą:

 "Poprawa jakości upraw w ROD zielony Gaj poprzez modernizację nawadniania oraz nasadzenie roślin miododajnych”

Wartość zadania wyniosła 27 500,00 zł, w tym dofinansowanie z UMWŁ to 26 950,00 zł.

W ramach ww. zadania zakupiono i zamontowano pompę w hydroforni oraz system do odbierania wody deszczowej z budynku biura ogrodu. Woda deszczowa będzie wykorzystywana do nawadniania roślin miododajnych zasadzonych na utworzonych klombach na terenie działki biura ogrodu.

 

W trakcie wymiany pompy w hydroforni

Deszczownica została zamontowana na ścianie budynku biura ROD

Teren wokół biura ROD "Zielony Gaj" w Bełchatowie po zagospodarowaniu

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”