Rodzinny Ogród Działkowy "Tramwajarz II" w Łodzi w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, na realizację zadania projektowego pod nazwą:

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego głównej alejki ogrodowej”

Wartość zadania wyniosła 96 801,00 zł, w tym dofinansowanie z UMWŁ to 30 000,00 zł.

W ramach ww. zadania wykonano ciąg komunikacyjny alejki głównej w postaci dwóch jezdni ułożonych z płyt ażurowych JOMB z pasem zieleni między jezdniami.

 


Zdjęcia przed i po realizacji zadania inwestycyjnego.

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”