Antoni Gieczewski

"ROD im. Konopnickiej w Łodzi ul. Pryncypalna 74"

ROD przy ul. Pryncypalnej w Łodzi

Jak popada, często w wodzie brodzi

To z braku kanalizacji na sąsiedniej ulicy

Częste podtopienia w okolicy

Ogród powstał przed laty

Upłynęło 75 lat od tej daty

Wcześniej były tu stajnie wojskowych koni

Czas sprawił że już koni nikt w wojsku nie goni

Sprawiła to technika

Że już konik w wojsku nie pomyka

Tam gdzie słychać było ich rżenie

Działkowcy zlokalizowali działkowe mienie

Zbudowano budynek biurowy i świetlicę

W świetlicy postawiono mównicę

Ogród posada duże tereny ogólne

W języku działkowców wspólne

Goście są zdumieni

Ilością bujnej zieleni

Rośnie tu 385 dużych drzew

I nie jeden krzew

Na 119 zagospodarowanych działkach

Działkowcy myślą nie tylko o grilla podpałakach

Krzątają się przy rabatach, grządkach

Przy codziennych i świątecznych porządkach

Ogrodem od 34 lat zarządza Michał Kaczała

I oddanych działaczy liczba nie mała

Hucznie obchodzili 75 lecia jubileusz

Marta, Radek, Roman i Tadeusz

Łódź wrzesień 2022 r.