Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi

oraz REMONDIS Electrorecycling

zapraszają Rodzinne Ogrody Działkowe do projektu

„ekoDziałkowiec”

W ramach projektu ekoDziałkowiec Rodzinny Ogród Działkowy bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (ROD otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). REMONDIS Electrorecycling zapewnia materiały edukacyjno-informacyjne oraz sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Co zbieramy?

wszystko co zasilane było na prąd lub baterie np.: sprzęty RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

Co ROD otrzymuje za przekazany ELEKTROODPAD w programie?

W zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpad, ROD otrzyma zgodnie z jego wyborem:

- 0,40 zł za kilogram (czyli 400 zł za tonę)

lub

- 1 punkt w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS (https://www.zbierajzremondis.pl/) , do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony, za każde pełne 17,5 kg

Jak odbieramy?

Po zgromadzeniu minimum logistycznego (400 kg) i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów, zostaną one odebrane, w ciągu 10 dni roboczych.

Jak wziąć udział w programie?

Należy wypełnić formularz na naszej stronie eko-profit.pl

Poniżej załączamy wzór umowy, regulamin oraz wzór plakatu, ulotki oraz plakaty można odebrać również w siedzibie Okręgu Łódzkiego.

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD