DGCS PZD SYSTEM, POMAGA W PROWADZENIU OGRODU

 

Już siódmy rok funkcjonuje program DGCS PZD System. Został on stworzony z myślą o zarządach ROD, które wykonują wiele zadań. Program ułatwia kompleksowe, zgodne z prawem  i profesjonalne prowadzenie ROD, zarządzanie jego sprawami organizacyjnymi jak i prowadzenie księgowości, co skutkuje zabezpieczeniem członków zarządów ROD przed negatywnymi konsekwencjami popełnianych błędów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom i zgłaszanym uwagom program jest aktualizowany  każdego roku. Na bieżąco prowadzone są analizy i prace nad polepszeniem intuicyjności programu.

Zarządy zainteresowane zakupem programu zapraszamy do kontaktu z Okręgiem Łódzkim PZD. Wszelkie dokumenty oraz formularz zamówienia można pobrać ze strony www.lodz.pzd.pl

Koszt nabycia licencji to zaledwie 284,40 zł dla ROD nie współpracujących z Ośrodkiem Finansowo-Księgowym PZD, dla pozostałych ROD to 199,40 zł.

 

PROGRAM DGCS PZD SYSTEM SKŁADA SIĘ Z MODUŁÓW:

-  Ogrody Działkowe

-  Finanse i Księgowość

-  Kadry i Płace

- Środki Trwałe

- Magazyn

- Deklaracje Podatkowe

 

Szczególne znaczenie dla zarządów ROD ma moduł ogrody działkowe, który umożliwia:

 • Ewidencjonowanie danych dotyczących ROD i działek (numer, powierzchnia, aktualny użytkownik itp.)
 • Ewidencjonowanie danych dotyczących działkowców (imię, nazwisko, numer działki, dane kontaktowe itp.)
 • Dokonywanie naliczeń i rozliczeń z tytułu opłat ogrodowych
 • Wystawianie przelewów, KP i KW, sporządzanie raportów kasowych
 • Organizację walnych zebrań ( sporządzanie i wysyłanie zaproszeń, listy obecności itp.)
 • Tworzenie różnego rodzaju raportów
 • Generowanie druków
 • Proste rozliczanie wody i energii elektrycznej
 • Szybki dostęp do danych historycznych
 • Wystawianie wezwań do zapłaty
 • Ochrona danych osobowych zgodna z RODO

W module finanse i księgowość prowadzona jest pełna ewidencja rachunkowo - finansowa ogrodu.

W module kadry i płace można wygenerować rachunki do umów cywilnych i wynagrodzeń z tytułu świadczeń i nagród, otrzymać raporty o należnych podatkach i opłatach ZUS.

Moduł środki trwałe daje możliwość wygenerowania

 • Zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Spisów środków trwałych
 • Tabel amortyzacji

Każdy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Łódzkiego PZD może zostać przeszkolony przez koordynatora.

Porady telefoniczne w sprawie programu DGCS PZD SYSTEM:

poniedziałek 10:00 – 14:00 czwartek 10:00 – 14:00  

telefon 22 101-34-81