W dniu 15 grudnia 2023 roku Posłanka RP, Pani Paulina Matysiak przyjęła w swoim biurze prezesów dwóch kutnowskich ogrodów działkowych: Panią Ilonę Stasiak z ROD Relaks w Kutnie oraz Pana Dariusza Pasińskiego z ROD Kolejarz w Kutnie.

Na początku spotkania prezesi rod przekazali serdeczne gratulacje z okazji reelekcji Pani Matysiak na zaszczytne stanowisko Posła RP Sejmu X Kadencji życząc jednocześnie skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywania nadanego mandatu społecznego.

Głównym tematem spotkania był problem zagrożeń dla istnienia ROD wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

Prezesi ogrodów przedstawili obawy całego środowiska działkowego w Polsce jakie rodzi rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczące planowanych stref planistycznych, tj.: brak umiejscowienia rod w wielu planowanych strefach staje się podstawowym zagrożeniem dla bytu wielu ogrodów działkowych w Polsce.

Posłanka Matysiak wykazała ogromne zainteresowanie problemami ogrodów działkowych oraz wyraziła zrozumienie wobec postulatu Polskiego Związku Działkowców jakim jest potrzeba umieszczenia rod w wielu strefach planistycznych. Zgodziła się także ze stwierdzeniem, że pozostawienie zapisów rozporządzenia dotyczącego przygotowywania planów ogólnych w dotychczasowej, niezmienionej formie stoi w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi.

Pani Paulina Matysiak zapewniła o pełnym wsparciu i podjęciu inicjatyw mających na celu zmiany projektu rozporządzenia MRiT. Wyraziła potrzebę stałego kontaktu w celu przekazywania bieżących informacji i konieczności ewentualnych konsultacji.

Prezesi kutnowskich rod dziękując za otwartość i chęć współpracy, ze swojej strony zapewnili Panią Poseł Matysiak o gotowości udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w tej materii.

Spotkanie zakończono serdecznymi życzeniami świąteczno-noworocznymi oraz szczerą chęcią kolejnych spotkań, także na terenie pięknych, kutnowskich ogrodów działkowych.

 

Ilona Stasiak - Prezes ROD "Relaks" w Kutnie, Dariusz Pasiński - Prezes ROD „Kolejarz” w Kutnie