W dniu 13.07.2022 r. Kamil Sówka i Anna Brózio z Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna przeprowadzili prelekcję dot. zmian w PIT od 01.07. W spotkaniu wzięli udział działkowcy. Zadawane były pytania i rozwiane wątpliwości. Uczestnicy dostali podręczniki i ulotki dot. Niskich podatków. Prezes Elżbieta Leśniowska wyraża nadzieję na dalszą współpracę z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.

Zarząd ROD "Azalia"  w Łodzi