8 września 2023 r.  odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Jednym z głównych tematów było  wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ich zadaniach inwestycyjnych i remontowych. Inspektor ds. inwestycji przedstawił 14 wniosków zarządów ROD o pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD i dotacje z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Krajowego Zarządu PZD, zweryfikowanych przez  Komisję Inwestycyjną Okręgu.

 

OZŁ pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:

- ROD im. N. Barlickiego w Zgierzu o pożyczkę w kwocie 125 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji wodnej

- ROD „Iskra” w Nowym Glinniku o pożyczkę w kwocie 55 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci elektroenergetycznej.

- ROD „Kolejarz - Stoki” w  Łodzi o pożyczkę w kwocie 80 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD im. A. Mickiewicza  w Tomaszowie Maz.  o pożyczkę w kwocie 19 000 zł oraz dotację z FR KZ PZD  w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na remont Domu Działkowca.

- ROD „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim o pożyczkę w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Tramwajarz II” w Łodzi o pożyczkę w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na modernizację alei ogrodowej.

- ROD „Wiosenka II” w Pabianicach o pożyczkę w kwocie 30 000 zł na z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

- ROD „Źródełko” w Łodzi o pożyczkę w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej.

- ROD „Relaks I” w Koluszkach  o dotację z FR KZ PZD w kwocie 10 000 zł  z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

Łącznie zaopiniowano wnioski na pożyczki na kwotę 394 tys. zł.  oraz  dotacje na kwotę 71 tys. zł.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki przyznał również pięć dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na łączną kwotę 32 600 zł . Wsparcie z Okręgu Łódzkiego otrzymały:

- ROD „Chemik” w Łodzi - 6 600 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektroenergetycznej.

- ROD „Diana” w Sokolnikach Lesie - 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

- ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi - 4 000 zł  z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Lendos” w  Konstantynowie Łódzkim - 7 000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia.

- ROD „Trans-Mlecz” w Łodzi - 5 000 zł z przeznaczeniem na budowę fotowoltaiki.

Pomimo starań zarządów i ofiarności działkowców, przystosowanie infrastruktury ogrodów z Okręgu Łódzkiego do standardów XXI wieku  wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych . Konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury w licznych ROD. W planach są również zupełnie nowe inwestycje, na które również potrzebne są ogromne fundusze. Wymienione powyżej kwoty pokazują, że Zarządy ROD oraz działkowcy mogą liczyć na pomoc finansową Związku.

 

Rafał Majer

Inspektor ds. inwestycji