PREZES OKRĘGU ŁÓDZKIEGO INFORMUJE, ŻE

W DNIU 13 LISTOPADA 2023 r.

BIURO OKRĘGU ŁODZKIEGO

ORAZ OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

BĘDĄ NIECZYNNE.