PREZES OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZD INFORMUJE, ŻE

W DNIU 18 GRUDNIA 2023 r. (poniedziałek) 

BIURO OKRĘGU ŁODZKIEGO ORAZ OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

BĘDĄ NIECZYNNE.