W dniu 27 lipca br., Krajowa Rada PZD wystosowała pisma do władz państwowych i samorządowych, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD.

Ostatnio otrzymaliśmy odpowiedź od Podsekretarza Stanu Jana Białkowskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie wyrażone zostało uznanie dla rodzinnych ogrodów działkowych, które pełnią funkcje rekreacyjne, społeczne i ekologiczne. Ministerstwo docenia także rolę jaką pełni Polski Związek Działkowców w realizacji powyższych zadań.

Jednocześnie resort wskazał, iż możliwości przekazania nieodpłatnie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa są ograniczone i mogą odbywać się tylko w ściśle określonej procedurze.

Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia.

AR