Okręg Łódzki PZD zachęca wszystkich działkowców do wzięcia udziału w ogłoszonych przez Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców konkursach. Prosimy o zapoznanie się podjętymi w tej sprawie uchwałami i regulaminami konkursów.

Uchwała OZŁ PZD 170-2023 Wakacje z rodziną na działce

Uchwała OZŁ PZD 171-2023 Najpiękniejsza działka roku 2023

Uchwała OZŁ PZD 172-2023 Warzywa na mojej działce