W dniu 27 września 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Z ramienia Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli w niej: Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz, Pan Józef Noski – Wiceprezes i Pan Piotr Gadzikowski -  Skarbnik, Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR oraz pracownicy Jednostki Krajowej.

Rozpoczynając konferencję Ryszard Zarudzki, zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że udało się rozdysponować całą kwotę grantu a inwestycje objęły ponad 5 tys. hektarów terenów zielonych. Z podziwem ocenił operatywność grantobiorców, której efekty możemy oglądać w całym kraju.

Głos zabrali również przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu grantowego. -  Gratuluję Polskiemu Związkowi Działkowców za determinację i ciężką pracę. Dostrzegliśmy potencjał drzemiący w ogrodach działkowych i wygospodarowaliśmy kwotę 50 mln zł. Wcześniej takiego programu nie realizowaliśmy. Dotarcie do tak szerokiego grona beneficjentów nie było łatwe, ale się udało – powiedział Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Natomiast Joanna Książek-Wieder, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwróciła uwagę na założenia przedsięwzięcia: Skupiliśmy się na poprawie jakości życia człowieka w środowisku i adaptacji do zmian klimatu. Tereny zielone w zabetonowanych miastach, szczególnie w pandemii, okazały się szczególnie cenne. Planujemy kontynuować wsparcie ROD w ramach  Programu FEnIKS 2021-202– stwierdziła.

Z kolei zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk m.in. wyraził radość z powodu zainteresowania i entuzjazmu jakim cieszył się program grantowy: Działkowcy przez lata udowadniają, że ze środowiska można korzystać i działać na jego rzecz. Państwa zaangażowanie jest dla nas motywacją i inspiracją– podkreślił w swoim wystąpieniu oraz zapewniając, że Funduszu zwiększy finansowanie na potrzebną infrastrukturę w ROD.

Wystąpienia zaproszonych gości zakończyło przemówienie Sekretarz PZD Pani Izabeli Ożegalskiej. Pani Sekretarz podkreśliła, że Związek przyjął z zadowoleniem i nadzieją ofertę o rozpoczęciu programu grantowego, który umożliwił wykorzystanie środków dla dobra Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Całościowy Beneficjent - Polski Związek Działkowców, stanął na wysokości zadania i zapewnił ogrodom merytoryczne wsparcie. Krajowy Zarząd PZD stworzył system organizacyjno-prawny, ustanowił pełnomocników, wiązł odpowiedzialność za wydatkowanie grantów na blisko 46 mln zł. Prowadził szkolenia i narady. To się sprawdziło, o czym świadczy obecność ROD na listach rankingowych, to aż 525 ROD pozostające w strukturach PZD. Otrzymały one około 45,5 mln zł. Zainteresowanie ogrodów było bardzo duże, o czym świadczy ponad 170 ROD, które pomimo złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dofinansowania i przejścia procedury kwalifikacyjnej z powodu wyczerpania środków nie otrzymały grantu.

W imieniu Krajowego Zarządu PZD podziękowała Zarządom ROD i ludziom, którzy realizowali w ROD program grantowy. Ponad 50 tysięcy społecznych działaczy Zarządów ROD włączyło się w realizację całkowicie dobrowolnie

Pani Sekretarz podkreśliła, że Polski Związek Działkowców ma świadomość jak duża odpowiedzialność ciąży na nim, za rozliczenie grantów, które realizowane były przez społeczne Zarządy ROD. Będzie to trwało 5 lat i pozwoli na kontrolę funkcjonowania efektów grantów przez ARiMR i inne instytucje. PZD bierze to pod uwagę od początku realizacji programu.

 

Poniżej całe wystąpienie Sekretarz PZD Pani Izabeli Ożegalskiej:

„Związek przyjął z zadowoleniem i nadzieją ofertę o rozpoczęciu programu grantowego, który umożliwił wykorzystanie środków dla dobra Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Całościowy Beneficjent - Polski Związek Działkowców, stanął na wysokości zadania i zapewnił ogrodom merytoryczne wsparcie, zaangażowanie i pomoc poprzez stworzenie systemu organizacyjno-prawnego. To się sprawdziło, o czym świadczy obecność ROD na listach rankingowych, to aż 525 ROD pozostające w strukturach PZD. Otrzymały one około 45,5 mln zł. Zainteresowanie ogrodów było bardzo duże, o czym świadczy ponad 170 ROD, które pomimo złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dofinansowania i przejścia procedury kwalifikacyjnej z powodu wyczerpania środków nie otrzymały grantu.

Obecnie jesteśmy na końcówce realizacji programu grantowego, który zostanie rozliczony i zakończony do końca listopada.

Polski Związek Działkowców ma świadomość jak duża odpowiedzialność ciąży na nim, za rozliczenie grantów, które realizowane były przez społeczne Zarządy ROD. Będzie to trwało 5 lat i pozwoli na kontrolę funkcjonowania efektów grantów przez ARiMR i inne instytucje. PZD bierze to pod uwagę od początku realizacji programu

 

Związek docenia ogromne zaangażowanie Zarządów ROD. Ponad 50 tysięcy społecznych działaczy Zarządów ROD włączyło się w realizację całkowicie dobrowolnie, dlatego też Krajowy Zarząd PZD korzystając z okazji pragnie podziękować Zarządom ROD i ludziom, którzy realizowali w ROD program grantowy.

Nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażowania wszystkich struktur Związku. Przekazujemy gorące podziękowania do działaczy w Okręgowych Zarządach i pracownikach biur. Szczególną rolę w realizacji programu spełnił Krajowy Zarząd PZD poprzez przygotowanie systemu organizacyjno-prawnego, promocję, szkolenia działaczy ogrodowych i okręgowych oraz instruktaż. Chcemy dziś podziękować również działaczom i pracownikom tych struktur za wykonaną pracę i wykazaną odpowiedzialność.

Warto wspomnieć, że struktury Krajowe i Okręgowe przeznaczyły na opracowanie, wdrożenie i zarządzenie blisko 3 mln zł ze środków budżetowych PZD. Należy przyjąć, że Zarządy ROD wydatkowały podobną kwotę.

PZD zdobył praktyczne doświadczenie w realizacji projektów unijnych, dlatego też mamy nadzieję, że resorty podejmą inicjatywę związaną z przekazywaniem środków i nadal będą wspierać Związek i przekazywać fundusze na kolejne, niezbędne inwestycje w ROD.

W imieniu Krajowego Zarządu i całego Związku pragniemy podziękować inicjatorom i realizatorom programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Panu Ministrowi Grzegorzowi Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalne, Pani Minister Annie Moskwa - Minister klimatu i środowiska, Panu Ministrowi Robertowi Telus - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownictwu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wreszcie naszemu partnerowi kierownictwu ARiMR.”

A. Grunt-Mejer, WGG