Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie w PZD szczególnych rozwiązań prawnych, mających na celu zapewnienie ciągłości pracy wszystkich struktur Związku.

Pracę jednostek PZD w czasie drugiej fali epidemii regulują:

- Uchwała nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.10.2020 w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii (ze zm.)

- Zarządzenie nr 27/2020 Prezesa PZD z dnia 30.10.2020 w sprawie wprowadzenia systemu pracy hybrydowej w Biurze Jednostki Krajowej PZD.

Przedmiotowe dokumenty mają na celu dostosowanie systemów pracy  biur do panującej sytuacji epidemiologicznej, umożliwiając Prezesom Okręgów, w zależności od potrzeb, utrzymanie funkcjonowania biura w formie stacjonarnej lub wdrożenie jednego z dwóch mechanizmów: zdalnego lub hybrydowego.

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji pracy biur okręgów PZD i biura Jednostki Krajowej PZD począwszy od 2.11.2020 r. i stwierdza, że dzięki wprowadzonym regulacjom wszystkie struktury PZD funkcjonują w sposób nieprzerwany.

W Jednostce Krajowej realizowany jest system pracy hybrydowej, zgodnie z którym rotacyjnie w okresach tygodniowych część załogi pracuje zdalnie, a część na miejscu w biurze.

Małe Okręgi utrzymały pracę stacjonarną: w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Elblągu, w Gorzowie Wlkp., w Kaliszu, w Koszalinie, w Legnicy, w Lublinie, Łódzkim, w Pile, w Słupsku, w Świętokrzyskim i we Wrocławiu. Do 13 listopada br. bez zmian funkcjonowało biuro Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, a w okresie 23-27.11.2020 biuro w Okręgu Podkarpackim.

Praca zdalna realizowana była w 2 Okręgach PZD: Podlaskim i Sudeckim. Dodatkowo w wybranych terminach w Małopolskim, Podkarpackim, Pomorskim i Zielonej Górze.

Na system hybrydowy, stosownie do zaleceń Krajowego Zarządu PZD  zdecydowały się duże Okręgi. Stale w tym trybie pracowały: Okręg  Mazowiecki, Opolski, w Poznaniu, Szczecinie, Śląski, Warmińsko-Mazurski; od 16.11.2020 r. również Okręg Toruńsko-Włocławski, a od 23.11- Okręg Małopolski, Pomorski i w Zielonej Górze.

Pojedyncze Okręgi zmieniały organizację pracy w zależności od potrzeb i sytuacji kadrowej, jednak zdecydowana większość utrzymała systemy wprowadzone na początku listopada br., co oznacza, że wdrożone mechanizmy się sprawdzają, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie i ciągłość pracy.

We wszystkich biurach Okręgowych Zarządów oraz biurze Jednostki Krajowej PZD utrzymywany jest ścisły reżim sanitarny, z zastosowaniem niezbędnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom, w tym członkom organów ROD i działkowcom.

Krajowa Rada uznaje, że wszystkie Okręgi i Jednostka Krajowa PZD zastosowały się do  wprowadzonych rozwiązań prawnych. Dzięki podejmowanym działaniom uniknięto paraliżu biur poszczególnych jednostek Związku, pomimo stwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19 u części pracowników i  działaczy pracujących społecznie.

Krajowa Rada uznaje za istotne utrzymywanie dobrej komunikacji Okręgów PZD z Jednostką Krajową, co pozwoli na odpowiednią i szybką reakcję w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów.

Ocenę  funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie epidemii COVID-19 oraz zalecenia dla Okręgów Krajowa Rada PZD zawarła w Uchwale nr 10/VII/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

3 grudnia 2020 r.