W związku dużym zainteresowaniem telefonicznymi dyżurami prawnymi w PZD w latach ubiegłych, Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. postanowił o kontynuowaniu telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD oraz Okręgach PZD w 2021 roku.

Ww. dyżury prawne będą odbywały się w 2021 r.:

1)    w Okręgach PZD – w dniach i godzinach ustalonych przez Okręgi PZD, w poniższym harmonogramie telefonicznych dyżurów prawnych [LINK]. Będą one obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

2)    w jednostce krajowej PZD:

a)     w każdą środę w godz. 10-13 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

b)    w każdy piątek w godz. 10-15 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

Zachęcamy wszystkich członków organów ROD, działkowców i osoby ubiegające się o działkę w ROD do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów obowiązujących w PZD!

Niezależenie od powyższego istnieje możliwość kierowania zapytań prawnych na adresy e-mailowe Okręgów PZD (dostępne na stronie internetowej Okręgów oraz na stronie internetowej PZD: www.pzd.pl – KONTAKT – OZ PZD) oraz do jednostki krajowej PZD na adres: sekretariat@pzd.pl, oraz pocztą tradycyjną.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.