Krajowy Zarząd PZD w dniu 5 października br. ze środków Funduszu Rozwoju PZD udzielił dotacji dla 3 ROD na łączną kwotę 43.000,00 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- „Kotlinka” w Elblągu w wysokości 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana uszkodzonego kabla ziemnego ogólnej instalacji elektrycznej ogrodu”,

- „Bażantarnia” w Elblągu w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci energetycznej”,

- „Relaks” w Krakowie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci energetycznej”,

Krajowy Zarząd PZD przekazał również dotacje z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla ROD „Kaczorownia” w Zdzieszowicach w wysokości 20.000,00 zł na zadanie: „Uprzątnięcie wiatrołapów i skutków po nawałnicy”.

Ponadto, KZ PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD „Zacisze” w Toruniu w wysokości 350.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne: „Podłączenie Ogrodu do miejskiej sieci wodociągowej”.

Każdy z Zarządów ROD realizując zadania inwestycyjno-remontowe ma możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki lub dotacji. Procedury w tej kwestii zostały zawarte w zbiorze przepisów związkowych udostępnionym Zarządom ROD.

KZ PZD