Okręg Łódzki PZD pragnie przypomnieć zarządom ROD, że dnia 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest zgłosić posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1MW. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

Obowiązek ten wynika z art. 27a-27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008r.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy również Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako nieruchomości niezamieszkałych. W zakresie świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. deklarację musi złożyć zarząd ROD, natomiast w przypadku altan działkowych wyposażonych w kominki, kozy, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest poszczególny działkowiec.

Działkowcy i Zarządy ROD wypełniają formularz B.

W związku z powyższym, Okręg Łódzki PZD przypomina Zarządom ROD o tym obowiązku, jak również zobowiązuje do powiadomienia działkowców poprzez wywieszenie komunikatu w gablotach ogrodowych, informowania  w rozmowach z działkowcami, a także zachęcamy, aby poruszyć temat na Walnym Zebraniu.

Do bazy CEEB, poprzez deklarację źródeł ciepła, zgłasza się następujące urządzenia:

 • miejską sieć ciepłowniczą/ciepło systemowe/lokalną sieć ciepłowniczą,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/kozę/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnię/kuchnię węglową,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Zgłoszenie źródeł ciepła lub spalania paliw można dokonać poprzez:

 • Złożenie deklaracji elektronicznie

(https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236)

 • Złożenie deklaracji pisemnie i wysłać bądź dostarczyć osobiście do urzędu miasta/ gminy

Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku.

Termin:

 • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
 • dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 roku termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny