14 lutego br. w siedzibie biura Okręgu Łódzkiego PZD odbyło się  już trzecie spotkanie – warsztaty  z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które podpisały umowy w ramach konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Łódzkiego Biura Regionalnego ARiMR:  pan Kamil Kowalski Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego oraz pani Hanna Staroń Naczelnik Wydziału Autoryzacji. Bazując na licznych pytaniach zadawanych w trakcie zajęć omówiono zasady rozliczania środków, dokumentowania realizacji projektu na potrzeby kontroli oraz zasady wynagradzania osób związanych z obsługą projektu w ramach kosztów pośrednich. Każdy  z tematów  został rzeczowo i wnikliwie przedstawiony, tak więc kolejne spotkanie z przedstawicielami łódzkiej ARiMR zakończyło się pełnym sukcesem.

Rafał Majer

Inspektor ds. inwestycji