Jubileusz 75-lecia ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach odbył się w dniu 27.08.2022r. W świetlicy ogrodu.

Prezes Zarządu ROD Ignacy Kurek powitał zaproszonych gości w osobach:

-  Prezes Okręgu Łódzkiego w Łodzi i Sekretarz Krajowej Rady PZD Panią Izabelę Ożegalską, która reprezentowała również Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego

  • radnego Zbigniewa Wyszogrodzkiego reprezentującego Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka
  • Wice przewodniczącego Rady Miasta Pana Grzegorza Płuskę , który reprezentował Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice Pana Andrzeja Melona
  • Prezesów Skierniewickich Ogrodów Działkowych
  • działkowców, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD oraz Zarząd ogrodu

 

Uroczystości odbyły się od wprowadzenia sztandaru ROD i hymnu PZD „ Zielona Rzeczpospolita”

Prezes Zarządu przedstawił biografię i osiągnięcia ROD od 1947 roku. Następnie wystąpili Pani Izabela Ożegalska Prezes Okręgowej Rady Łódzkiej i pozostali zaproszeni goście.

 

Prezes ORŁ Izabela Ożegalska wręczyła puchary i dyplomy od KR PZD i ORŁ w Łodzi,

Radny Pan Zbigniew Wyszogrodzki przekazał nagłośnienie dla ROD od Prezydenta Miasta Skierniewice  Pana Krzysztofa Jażdżyka,

Życzenia oraz prezent przekazali Prezesi  ROD w Skierniewicach.

Wręczone zostały również odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych i długoletnich członków i działaczy PZD.

Został wzniesiony toast na cześć tak zacnego Jubilata, zaproszonych gości i wszystkich działkowców naszego ogrodu.

W dyskusji przedstawiciele samorządu w Skierniewicach zapewniali o dalszym wsparciu ROD-ów w Skierniewicach i o dobrej współpracy jak dotychczas.

 

Najstarsi działkowcy wspominali dawne czasy, których nie znają młodzi działkowcy.

Uroczystość przebiegała w życzliwości i radości, że nasz ogród jest takim Jubilatem.

Na zakończenie było dużo życzeń i serdeczności od wszystkich uczestników dla wszystkich.