W tym roku mija 40 rocznica powołania do życia Polskiego Związku Działkowców. W 1981 roku miały miejsce 2 ważne wydarzenia- dnia 6 maja uchwalona została ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, natomiast 27 i 28 czerwca odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów podczas którego zostały wyłonione władze PZD i przyjęty Statut PZD.

W tym szczególnym roku w Okręgu Łódzkim, Zarządy ROD w sposób symboliczny świętują to ważne wydarzenie. Dnia 1 lutego br. została podjęta uchwała Okręgowego Zarządu Łódzkiego w sprawie programu obchodów jubileuszu. Jednym z punktów ww. uchwały było przygotowanie banerów na tę okoliczność. Okręg  zrealizował to zobowiązanie i ufundował ogrodom 100 banerów. Pierwsze wydanie gadżetów miało miejsce 13 lipca br. podczas Okręgowej Rady Łódzkiej. Rada przyjęła również uchwałę zobowiązującą Zarządy ROD do oflagowania ogrodu, zamieszczenia banerów w widocznym i często uczęszczanym miejscu, a także do obowiązku przedstawienia historii PZD podczas tegorocznych Walnych Zebrań. Banery widoczne są w ogrodach działkowych podczas Walnych Zebrań, jak również umieszczone zostały w reprezentatywnych miejscach często uczęszczanych zarówno przez działkowców jak i okolicznych mieszkańców.

 

Poniżej kilka zdjęć:

 

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręgu Łódzkiego PZD

Fot. 1 ROD "Azalia" w Łodzi

 

Fot. 3 ROD "Kutnowianka" Bielawki

 

Fot. 5 ROD im. Reymonta w Łodzi

 

Fot. 7 ROD "Przy Torze" w Łodzi

 

Fot. 9 ROD "Azalia" w Łodzi

Fot. 11 ROD "Kolejarz-Olechów " w Łodzi

Fot. 13 ROD "Storczyk " w Łodzi

Fot. 2 ROD "Trzy Korony" w Pabianicach

 

Fot. 4 ROD "Tramwajarz II" w Łodzi

 

Fot. 6 ROD "Pierwiosnek" w Łasku

 

Fot. 8 ROD im. Konopnickiej w Skierniewicach

 

Fot.10 ROD im. Reymonta w Skierniewicach

 

Fot.12 ROD "Dąbrowa" w Łodzi

 

Fot.14 ROD "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim