Okręg Łódzki PZD zaprasza na Festiwal Ogrodniczy, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2023 r. w Nieborowie. Projekt zakłada organizację plenerowego wydarzenia promującego potencjał przyrodniczy województwa i branżę ogrodniczą. Tematyka ogrodnicza zostanie wzbogacona o elementy edukacyjne związane z przyrodą.

Wydarzenie obejmować będzie:

 • strefę targową - prezentacja i sprzedaż roślin na stoiskach wystawienniczych,
 • strefę Łódzką - prezentacja instytucji i jednostek przyległych UMWŁ mających w swoich kompetencjach zbieżną tematykę,
 • strefa warsztatów,
 • strefa dawnych gier i zabaw dla dzieci,
 • strefa konferencyjna,
 • strefa sceny - koncert artystów Filharmonii Łódzkiej, prezentacja filmu nagrodzonego podczas Festiwalu filmów przyrodniczych realizowanego przez wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.

W trakcie wydarzenia odbędzie się również konferencja popularnonaukowa poświęcona tematyce ogrodniczo-przyrodniczej.

Tematyka konferencji:

 • Rodzinne Ogrody Działkowe jako zielone enklawy w przestrzeni miejskiej,
 • “Zazieleniamy Łódzkie” i “Owocowe Łódzkie”
 • “Ogrody przyjazne naturze”
 • Rozwój Zielonej infrastruktury w Polsce,
 • Prelekcja realizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.