Działkowcy  licznie przybyli  na zorganizowane w dniu 11 kwietnia br. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi spotkanie informacyjne w sprawie planu ogólnego miasta Łodzi.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją i omówieniem procedury sporządzania planu ogólnego, dowiedzieli się jakie znaczenie ten dokument będzie miał dla przyszłości Łodzi i jej mieszkańców, jak należy poprawnie wypełniać wnioski do planu i dlaczego ich składanie to jedyna szansa aby mieć wpływ na jego końcowe zapisy.

W dalszej części spotkania umożliwiono zadawanie pytań. Jako jedna z pierwszych głos zabrała  Anna Witych Prezes ROD „Forsycja” w Łodzi deklarując, że działkowcy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w procesie sporządzania planu i że nie wyobrażają sobie, aby jakikolwiek ROD na terenie Łodzi został objęty zapisem  w planie ogólnym umożliwiającym jego likwidację.

 „Działka rodzinna to nasza radość, to nasza miłość, nie wyobrażamy sobie aby w przyszłości miało jej nie być”.

Wiceprezes ROD „Zimowit” zadała pytanie czy istnieje świadomość zespołu sporządzającego plan ogólny miasta, że wiele ROD z Łodzi pozyskało w ostatnich latach środki  unijne i obowiązuje wymóg trwałości projektu. Kolejne osoby zabierały głos i tak np. działkowcy z ROD „Księży Młyn” podkreślili min. wyjątkowy charakter i historyczną spuściznę Ogrodu oraz wskazali, że nowopowstające w jego sąsiedztwie inwestycje deweloperskie niszczą zasoby przyrody w centrum miasta, w tym negatywnie oddziaływują na rzekę Jasień. W podobnym tonie wypowiedział się Prezes ROD „Wiarus” w Łodzi. Przedstawicielka ROD „Łagiewniki” zwróciła uwagę na zasadność zachowanie istniejących ROD w sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego m.in. w aspekcie ochrony przed niekorzystnym wpływem rozlewania się chaotycznej zabudowy.

Nie zabrakło również pytań od innych uczestników spotkania zaniepokojonych ograniczaniem poprzez zapisy planistycznej możliwości dalszej zabudowy, zaś przedstawiciele inwestorów przy okazji zadawania pytań drążyli temat możliwości uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na kolejne tereny.

Spotkanie to pokazało jak wiele sprzecznych interesów musi pogodzić  plan ogólny Łodzi i dlaczego  tak ważne jest aby głos działkowców w obronie ROD był liczny  i zdecydowany!

Należy oczekiwać, że Zarządy ROD dołożą wszelkich starań w dotarciu z informacją i wszyscy działkowcy złożą wnioski do planu ogólnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024r.