W Ministerstwie Rozwoju i Technologii został opracowany projekt rozporządzenia w sprawie tzw. stref planistycznych.  Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje lokalizację ROD wyłącznie w 2 strefach na 13!

W obecnym kształcie projekt dotyka nawet 60 % ROD w całej Polsce.

Takie rozwiązanie stworzy możliwość likwidacji ROD.