Dyżury telefoniczne – 31.08-04.09

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 31.08-01.09. 2020