Rodzinny Ogród Działkowy „Olimpijka” w Łodzi przy ulicy Nowe Sady w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu  „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, na realizację zadania projektowego pod nazwą:

"Nasadzenie zielonych i kwietnych alei na terenie ogrodu "Olimpijka".

Całość inwestycji wyniosła 30 000  zł i została w pełni sfinansowana z ww. środków.

Niestety w ogrodzie były miejsca niezagospodarowane w żaden sposób i po prostu zaniedbane. Dzięki temu przedsięwzięciu zarząd ROD zamienił ogród w zieloną i kwietną aleję, która stanie się dla działkowców oazą relaksu, a także miejscem wspólnych spotkań. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do ochrony i poprawy jakości terenu zielonego części wspólnych ROD, a tym samym uatrakcyjni działkowcom spędzanie czasu. Śmiało można powiedzieć, że to się udało, co widać na załączonych zdjęciach. Na zrekultywowanej i nawiezionej ziemi wysiano mieszanki traw oraz roślin dwuliściennych występujących pospolicie na polskich łąkach użytkowych takich jak: chaber bławatek, koniczyna łąkowa, wyka ptasia, mak polny oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

Zdjęcia przed zadaniem inwestycyjnym i po realizacji.

„Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”