Rodzinne Ogrody Działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie swoich inwestycji korzystnych dla ekosystemu ze środków europejskich. Do rozdysponowania jest kwota 50 mln zł. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który ma umożliwić  wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ogrodach.Szczegóły konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przedstawiciele stowarzyszeń ogrodowych poznali podczas konferencji szkoleniowej, która odbyła się 19 maja w siedzibie ARiMR.
Przypomnijmy, że 10 maja Agencja oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, która pozwoli skorzystać rodzinnym ogrodom działkowym ze środków europejskich.
Będą się one mogły ubiegać o wsparcie sięgające od 10 tys. zł do 100 tys. zł.  Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 50 mln zł. Wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach i będą mogły korzystnie wpłynąć na komfort życia społeczności lokalnych.Podczas konferencji Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała, że wnioski o wsparcie ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji.
Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ministerstw i urzędów zaangażowanych w przygotowanie projektu: Grzegorz Puda minister funduszy i polityki regionalnej, Ryszard Bartosik sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Golińska sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Dominik Bąk zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W konferencji uczestniczył także prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.Minister Grzegorz Puda dziękował działkowcom za ciężką pracę w rozwój zieleni i działania mające bezpośredni wpływ na miejskie ekosystemy. Podkreślał, że fundusze europejskie pozwolą zwiększać powierzchnie zieleni, ograniczać hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz realizować małą infrastrukturę wodno-ściekową i energetyczną, na czym zyskają wszyscy mieszkańcy  miast.Przedstawiciele NFOŚiGW oraz ARiMR zapewnili przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych, że dołożą wszelkich starań, aby program był realizowany sprawnie i zakończył się sukcesem.
Pierwszym krokiem w tym kierunku było szkolenie przeprowadzone przez  ekspertów NFOŚiGW oraz ARiMR na temat zasad przyznawania pomocy, tak aby ROD  mogły właściwie przygotować wnioski o granty.W związku z tym jednak, że dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku jest dosyć skomplikowana (musi odpowiadać wymogom dokumentów unijnych) w PZD trwają już przygotowania do działań, które będą wspierały ROD w procesie ubiegania się o granty. KZ PZD planuje organizację szkoleń, a OZ PZD będą przez cały czas trwania konkursu grantowego udzielały wszechstronnej pomocy Zarządom ROD na każdy etapie, czyli pozyskiwania finansowania, realizacji zadań oraz rozliczania projektu.
LS