Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
25 maj 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi oraz Krajowej Rady PZD – 25.05.2020 – 29.05.2020

Dyżury telefoniczne - 25.05 - 29.05

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 25-29 maja 2020

22 maj 2020

Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD

Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD

W związku ze znoszeniem rządowych ograniczeń w zakresie zgromadzeń, KZ PZD upoważnił zarządy ROD do organizacji walnych zebrań (WZ).  Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, KZ uznał, że konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego na razie poluzowanie obejmuje najmniejsze ROD,  gdzie na walnym (lub konferencji delegatów) będzie maksymalnie do 100 członków PZD. Zalecono też egzekwowanie zabezpieczeń, m.in. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, maseczki itp.

W zależności od rozwoju sytuacji KZ PZD zamierza podjąć dalsze działania. W przypadku utrzymania się zagrożenia, rozważana jest m.in. propozycja przeprowadzenia walnych w ROD w 2020r. na podstawie przepisów o organach komisarycznych.

Pliki do pobrania:

22 maj 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 21 MAJA 2020 R

 

W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

 

Od wybuchu pandemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zamknięcie społeczeństwa w ich mieszkaniach, spowodowało poszukiwanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja ekonomiczna wielu osób nie pozwala na zakup własnej działki, dlatego też znaczna część mieszkańców bloków zwróciła się w stronę ogrodów działkowych, przez co przeżywają one swoisty boom. Do Krajowego Zarządu PZD wpływają codziennie liczne maile z zapytaniami o wolne działki na terenie całego kraju. Również wiele telefonów dotyczy możliwości nabycia działki w ROD. Nie ma dnia, aby i media nie podejmowały tego tematu. Pojawia się szereg artykułów prasowych oraz reportaży poruszających temat wzrostu zapotrzebowania na działkę.

Dostrzegając coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z tematem na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 roku i postanowił wystąpił do wszystkich okręgów o zbadanie sprawy rosnącego zapotrzebowania na działki na ich terenach, w szczególności w dużych i średnich miastach. Badanie będzie przeprowadzone przy udziale delegatur, kolegiów prezesów i zarządów ROD, tak aby uzyskane dane i podjęte działania mogły zostać przełożone na wymierne efekty. Ponadto, są oni najlepszymi przedstawicielami wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców.

Nie jest to pierwsze działanie Związku w zakresie zaspokajania potrzeb przyszłych działkowców na nowe działki. W dniu 14 marca 2018 roku uchwałą
nr 1/XX/2018 Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jego przyjęcie jest realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowym celem programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin na działki w ROD, poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie oraz modernizacja obecnie istniejących ROD w zależności od potrzeb i możliwości. W obecnej sytuacji ten program nabiera jeszcze istotniejszego znaczenia. Zwłaszcza, że pandemia nie skończy się w maju czy w czerwcu, a jej skutki – szczególnie gospodarcze i ekonomiczne – będziemy odczuwać jeszcze kilka lat. Teraz kiedy jest coraz większe bezrobocie, a ceny żywności idą w górę, posiadanie działki w ROD, gdzie można uprawiać własne warzywa i owoce, nabiera większego znaczenia.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż jest to najlepszy czas na podjęcie szybkich i stanowczych działań. Ogrody, zwłaszcza w dużych i średnich miastach są potrzebne, a ich tworzenie bardzo oczekiwane. W temat ten należy zaangażować samorządy, aby i oni zwrócili uwagę na deficyt ogrodów działkowych, szybkorosnący popyt na działki i umożliwili ich rozwój.  Art. 6 ustawy o ROD wskazuje, iż „organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD”. Należy zatem wykorzystać naszą ustawę i zainicjować działania w tym zakresie.

Konieczne może okazać się także samodzielne poszukiwanie terenów, na których mogłyby powstać nowe ogrody. Do tego niezbędne będzie przeanalizowanie rynku i sprawdzenie jakie są możliwości uzyskania  takich terenów na nowe ROD.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż w obecnym czasie wszystkie struktury Związku muszą zaangażować się w temat rozwoju ROD, aby jego realizacja stała się możliwa.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.

20 maj 2020

Komunikat KZ PZD w sprawie wolnych działek w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wolnych działek

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

 

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem nabyciem działki w ROD, widocznym również w mediach lokalnych i ogólnopolskich, Krajowy Zarząd PZD, na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 roku zapoznał się z informacjami Okręgów PZD w sprawie zapotrzebowania na działki oraz dostępności wolnych działek na terenie poszczególnych Okręgów.

Okręgi potwierdziły, że zapotrzebowanie na działki wykazuje stałą tendencję wzrostową, największe dotyczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w dużych i średnich miastach, gdzie szanse na działkę w ROD są w wielu przypadkach znikome; w niektórych miastach popyt jest tak duży, że wolnych działek po prostu brakuje. Dla przykładu, obecnie żaden ROD funkcjonujący na terenie Rzeszowa, Głogowa, Polkowic, Złotoryi czy Zielonej Góry nie dysponuje wolnymi działkami. Zdecydowanie mniejszą popularnością niż ogrody miejskie cieszą się ogrody położone poza miastem, z utrudnionym dojazdem.

Kandydaci na działkowca poszukują działek w ogrodach położonych w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych lub bliskiej odległości od komunikacji miejskiej. Ważnym czynnikiem przy wyborze ROD jest również stan jego zagospodarowania. Wolnych działek brakuje w ogrodach doinwestowanych, bogato wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę, ogrodzonych, z doprowadzonymi mediami.

Powodzeniem cieszą się przede wszystkim działki wypielęgnowane, zagospodarowane, z zabudową, wyposażone w bieżącą wodę i energię elektryczną, ale Okręgi odnotowują również wzmożony popyt na działki, które jeszcze do niedawna nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem: zaniedbane, zadłużone, niezagospodarowane, bez altan i nasadzeń, działki, które mają jednak jedną istotną zaletę - są tanie i dają nowym działkowcom pole do popisu przy  zagospodarowaniu i urządzaniu według własnych potrzeb i preferencji.

Z informacji przekazanych przez Okręgi wynika znaczny wzrost wniosków o zatwierdzenie umów przeniesienia praw do działki w stosunku do ilości przypadków nabywania praw do działki w drodze umowy dzierżawy działkowej z Zarządem ROD, co oznacza, że część działkowców wykorzystuje okres wzmożonego zainteresowania.

Z roku na rok obniża się średnia wieku działkowca. Okręgi wskazują na zauważalne zapotrzebowanie na działki wśród ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi.

Stan epidemii nie ułatwia realizacji procedury zmiany użytkownika działki, zarówno działkowcowi, zainteresowanemu nabyciem prawa do działki, ale przede wszystkim Zarządowi ROD. Pomimo obowiązujących restrykcji, Zarządy ROD podejmują działania, aby skutecznie reagować na wzmożone zainteresowanie działkami, sprawnie dopełniać wszelkich formalności związanych z nabyciem działki, zarówno w drodze dzierżawy działkowej jak i przeniesienia praw do działki i maksymalnie skrócić czas procedowania. Zarządy ROD udostępniają tablice ogłoszeń do zamieszczania informacji o kupnie bądź sprzedaży działek, prowadzą zapisy na listy rezerwowe, a przede wszystkim na bieżąco przekazują do Okręgów wykazy zmian użytkowników działek. Bezzwłoczne przekazywanie Okręgom danych nowych działkowców umożliwia szybkie dostarczenie nowym nabywcom Regulaminu ROD, Statutu PZD, miesięcznika “działkowiec”, “Poradnika początkującego działkowca” i najnowszej broszury „Warzywnik intensywnie” - wydawnictw, pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania Związku oraz korzystania z działki w ROD. Jest to niezwykle istotne, ponieważ z powodu epidemii odwołane zostały terminy wszystkich szkoleń, w tym również szkoleń dla nowych działkowców. Koszty publikacji pokrywane są przez Krajową Radę PZD i przekazywane nowym działkowcom bezpłatnie.

Część zadań (jak np. rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie umów przeniesienia praw do działki) Zarządy ROD realizują zdalnie, by maksymalnie ograniczyć bezpośrednie kontakty. Niektóre Zarządy ROD organizują specjalne, dedykowane dyżury, podczas których można uzyskać informacje na temat procedury nabycia działki, otrzymać niezbędne dokumenty czy złożyć do zatwierdzenia podpisaną umowę przeniesienia prawa do działki.

Krajowy Zarząd PZD na bieżąco monitoruje sytuację wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD. Obowiązujące w kraju obostrzenia i restrykcje utrudniają dopełnienie niezbędnych formalności związanych z nabyciem prawa do działki. W związku z lawinowym wzrostem pytań dotyczących nie tylko wolnych działek, ale również realizacji procedur związanych z nabyciem prawa do działki w stanie epidemii Krajowy Zarząd PZD podejmuje szereg działań mających na celu pomoc działkowcom, zainteresowanym nabyciem działki oraz zarządom ROD w sprawnym przeprowadzaniu procedury.

Krajowy Zarząd na bieżąco odpowiada na potrzeby działkowców i Zarządów ROD, reaguje na wszystkie informacje i pytania, które wpływają do Jednostki Krajowej w związku szeroko pojętym z funkcjonowaniem ROD.  W oparciu o nie wydał już ponad 20 komunikatów, zarządzeń i uchwał w stanie epidemii; niezbędne informacje w zakresie nabywania prawa do działki w czasie epidemii znaleźć można w następujących komunikatach:

 1. Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii
 2. Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22.04.2020 r. w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku
 3. Kompleksowa informacja o procedurze nabycia działki w ROD z dnia 13 maja 2020 r. pn. „Jak nabyć działkę w ROD”

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej PZD. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 15.05.2020 r.

 

17 maj 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi oraz Krajowej Rady PZD – 18.05.2020 – 22.05.2020

Dyżury telefoniczne - 18.05 - 22.05

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 18-22 maja 2020

17 maj 2020

Jak nabyć działkę w ROD?

Jak nabyć działkę w ROD - 13.05.2020

W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 Uwaga!

 • Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek.
 • Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.
 • Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.
 • Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki.


Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

 1. nabycie działki od zarządu Ogrodu - zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD. Informacji w tym przedmiocie powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie:  http://pzd.pl/oz-pzd.html

W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej.

Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt.

 1. nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i internetowych platformach ogłoszeniowych.

Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią musza być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

 

Opłaty dla nowych działkowców

Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:

 1. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

 1. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.

Polski Związek Działkowców

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., inwestycjach powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców.

W takim przypadku osoba posiadająca prawo do działki w ROD powinna złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.

Wzór deklaracji członkowskiej jest dostępny na stronie:  http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html

KRAJOWY ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

08 maj 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi oraz Krajowej Rady PZD – 11.05.2020 – 15.05.2020

Dyżury telefoniczne - 11.05 - 15.05

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 11-15 maja 2020

08 maj 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

Krajowy Zarząd PZD, aby reagować i podejmować decyzje, które zminimalizują działkowcom i ich rodzinom negatywne skutki obowiązującej w kraju epidemii, na każdym posiedzeniu omawia, analizuje i ocenia bieżącą sytuację w ROD.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z aktualną informacją przekazaną przez wszystkie Okręgi PZD dotyczącą sytuacji w ROD.

Z udzielonych informacji wynika, iż obecnie w ogrodach przeważają typowe sprawy związane z rozpoczęciem sezonu działkowego: uruchomienie wody, wywóz nieczystości i przeglądy urządzeń. Jak wynika z przekazanych informacji, w większości ogrodów zarządy ROD uruchomiły dostawy wody, co pozwala utrzymać uprawy na działkach.

Pewnym problem dla działkowców – zwłaszcza osób starszych - jest wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w formie przelewu bankowego z powodu niedostępności do bankowości elektronicznej i wieloletnich przyzwyczajeń. Jak wskazują zarządy ROD w niektórych przypadkach dochodzi również do pewnych nieprawidłowości we wnoszeniu zaliczek, bowiem wskazania KZ PZD interpretowane są przez działkowców, jako prawo do wnoszenia zaliczek w dowolnej kwocie. Zarządy ROD obawiają się natomiast, iż zaliczki w wysokości opłat ogrodowych ustalonych przez walne zebrania w 2019 roku mogą być niewystarczające na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD wobec wzrostu kosztów usług. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w tym trudnym czasie działkowcy  kierowali się zrozumieniem i odpowiedzialnością za swoje ogrody i wnosili zaliczki na poczet opłat ogrodowych. Pozwoli to utrzymać ich płynność finansową i regulowanie bieżących należności. Z informacji wynika również, iż z powodu mniejszej obecności działkowców w ogrodach zwiększyła się liczba włamań na działkach w ROD.

Zarządy ROD podejmują maksymalne działania, aby działkowcy otrzymywali aktualną informację o sytuacji w Związku i mogli w możliwie niezakłócany sposób korzystać ze swoich działek w ROD. Dlatego też, na tablicach informacyjnych publikowane są uchwały, komunikaty, stanowiska i apele Krajowego Zarządu PZD. Zarządy ROD starają się, tak organizować funkcjonowanie ogrodu i wprowadzać takie zabezpieczenia, aby możliwe było wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych również w kasie ROD, tam gdzie warunki techniczne i organizacyjne na to pozwalają. Zarządy ROD również na bieżąco komunikują się z działkowcami za pomocą maili i telefonów. Zakładane są strony internetowe ogrodów w celu przekazywania aktualnych informacji. Niekiedy korzystają z pomocy służb porządkowych i sanitarnych  np. w przypadku odbywania kwarantanny na działce w ROD, przebywania na działce osób spoza ogrodu lub naruszania przez działkowców obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Zarządy ROD w celu zapewniania funkcjonowania ROD odbywają swoje posiedzenia głównie zdalnie – on line. Oznacza to, że muszą podjąć wiele działań organizacyjnych i formalnych, aby podjęte decyzje zgodne były z obowiązującymi przepisami. Dlatego wydłużył się proces podejmowania niektórych decyzji.

Okręgi poinformowały Krajowy Zarząd PZD, iż samorządy, które w swoich budżetach przewidziały dotacje dla ROD, podtrzymują swoją wolę i nie rezygnują z tych działań. Niekiedy informują tylko, że pomoc dla ogrodów przesunięta zostanie w czasie. Jest to bardzo dobra informacja, bowiem oznacza, iż inwestycje i remonty w ROD finansowane z dotacji samorządowych będą mogły być zrealizowane.

Z informacji Okręgów PZD wynika, iż Okręgowe Zarządy PZD utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z członkami zarządów ROD. Służą wsparciem i pomocą m.in. podejmując interwencje w przypadku, gdy podejmowane są próby ograniczania praw działkowców do korzystania z działek w ROD. Mimo ograniczenia kontaktów bezpośrednich do okręgów przekazywane są dokumenty, w tym sprawozdania finansowe ROD. Załatwiane są bieżące sprawy ogrodów i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że działkowcy i zarządy ROD wykazują się dużym zrozumieniem dla obecnej sytuacji, stosują się do wprowadzonych obostrzeń i zasad obowiązujących w ROD. Zarządy ROD mimo utrudnień wykonują swoje zadania i służą działkowcom, za co należą się im słowa uznania i podziękowania. Wierzymy, że ten wyjątkowo trudny czas niebawem skończy się i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły normalnie funkcjonowania i korzystać z dobrodziejstw swoich działek w ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

08 maj 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie ROD

W związku z pojawiającymi się pytaniami na telefonicznych poradach prawnych dotyczących obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, przypominamy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system wywozu śmieci, w tym z terenów ogrodów działkowych.

Do najważniejszych zmian, które ww. nowelizacja wprowadziła należy to, że:

 •   ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,
 •  ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,
 •   w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,
 •   wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Rady gmin i miast zostały zobowiązane dostosować swoje przepisy do aktualnych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy, czyli do 6 września 2020 r. Część gmin i miast nie czekając na upływ ww. terminu zaczęła już przygotowywać i uchwalać nowe przepisy miejscowe. Część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany w 2019 r. Duża część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany od 1 stycznia 2020 r. (zwłaszcza w zakresie obowiązku segregacji śmieci). Pozostała część gmin i miast aktualnie przygotowuje swoje przepisy miejscowe, zaś pozostałe czekają do ostatniego możliwego terminu tj. do 6 września 2020 r. Istnieją gminy  i miasta, których przepisy miejscowe były zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie dokonywały w nich żadnych zmian, w szczególności w regulaminach utrzymania czystości i porządku.

Gminy i miasta zmieniając przepisy miejscowe m.in.:

1) pozostawiają ROD w systemie gminnym, w którym zarządy ROD rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, albo podejmują uchwały o wyłączeniu ROD z systemu gminnego (wówczas zarządy ROD muszą zawrzeć umowy z prywatnymi lub komunalnymi podmiotami odbierającymi odpady i indywidualnie wynegocjować zasady odbioru odpadów, w tym wysokość opłat). Część gmin podejmuje też uchwały o włączeniu ROD do systemu gminnego,

2) w przypadku ROD w systemie gminnym, rezygnują z pobierania ryczałtowych stawek opłat za wywóz odpadów, które były odgórnie narzucane ROD i naliczane najczęściej od liczby działek ogrodowych, niezależnie od ilości śmieci wytwarzanych na ich terenie,

3) w przypadku ROD w systemie gminnym, obniżają maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów, aby nie przekraczały one maksymalnych stawek ustawowych. Przypomnijmy, że w 2020 r. maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć 58,20 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 18,19 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, maksymalne opłaty powinny być ustalone w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.),

4) w przypadku ROD w systemie gminnym, wielu zarządom ROD umożliwiono składanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko za okresy, kiedy działkowcy przebywają na terenie ROD. Za okresy poza sezonem działkowym, zarządy ROD mogą składać deklaracje tzw. zerowe,

5) w przypadku ROD w systemie gminnym, wprowadzają „kary” za brak realizacji obowiązku w zakresie segregacji odpadów. Ich wysokość jest różna w zależności od gminy, miasta (od 2 do 4 krotności ustalonej opłaty).

Jednocześnie, miasta i gminy ustalają szczegółowe zasady w zakresie segregacji śmieci. Związane to m.in. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Zgodnie z nim, do  30 czerwca 2022 r. miasta i gminy są zobowiązane ujednolicić pojemniki na odpady komunalne. Ma obowiązywać zasada, że segregacji będzie podlegał papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Ma być 5 lub 6 rodzajów pojemników na odpady komunalne tj.

1) niebieski – na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) zielony – na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (ewentualnie tylko na szkło kolorowe)

3) biały – na odpady ze szkła bezbarwnego, jeżeli miasto lub gmina postanowi o zbieraniu szkła z podziałem na szło bezbarwne oraz kolorowe,

4) żółty – na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) inny – na pozostałe odpady. Kolor pojemnika na odpady zmieszane może dowolnie ustalić gmina np. czarny.

Z powyższego wynika, że na każdej nieruchomości będzie musiał być pojemnik na bioodpady, niezależnie od tego, czy na danej nieruchomości takie odpady są wytwarzane czy też nie (w związku z ich kompostowaniem). Związane jest to z tym, że nie wszystkie odpady organiczne można kompostować. W szczególności nie można wrzucać do kompostowników:  części roślin porażonych przez choroby i szkodniki oraz chwastów w pełnej dojrzałości, które to mogą spowodować, że kompost będzie niezdatny do użytku. Tego typu odpady należy wówczas wyrzucić do pojemnika na bioodpady. W związku z epidemią warto również wspomnieć o wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (dostępnymi na www.gov.pl), zgodnie z którymi odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

W związku z powyższym, z uwagi na przygotowywane i uchwalane zmiany w przepisach miejscowych wydawanych przez rady miast i gmin, zachęcamy zarządy ROD i kolegia prezesów ROD przy wsparciu Okręgów PZD do aktywnego udziału w sesjach rady gmin i miast gdzie uchwalane są zmiany w przepisach lokalnych (w okresie epidemii radni mogą obradować w trybie zdalnym) oraz monitorowania, w tym na stronach internetowych urzędów miast i gmin zmieniających się przepisów zwłaszcza w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania odpadami na terenie ROD, które decydują o systemie zbierania i wywozu śmieci z terenów ROD oraz wysokości opłat z nimi związanych, które zarząd ROD pobiera od działkowców w ramach opłaty śmieciowej.

W przypadku uchwalenia przez radę miasta lub gminy przepisów prawa miejscowego niezgodnych z prawem, zarządy ROD, kolegia prezesów przy wsparciu merytorycznym Okręgów PZD (prawników i radców prawnych) powinni informować  o swoich zastrzeżeniach organ nadzoru (wojewodę albo regionalną izbę obrachunkową), jak również skarżyć takie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.

04 maj 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi oraz Krajowej Rady PZD – 04.05.2020 – 08.05.2020

Dyżury telefoniczne - 04.05 - 08.05

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 4-8 maja 2020