Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Remont domu działkowca w ROD „ Nowe Sady” w Łodzi

PZD Zarząd ROD „Nowe Sady” ul. Nowe Sady 38 w Łodzi ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na wykonanie remontu Domu Działkowca
Kontakt po stronie Inwestora :
nowesady38@o2.pl
Szczegóły inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien oraz odnowienie powierzchni elewacji polegające na usunięciu części tynku, zaprawienie i zabezpieczenie widocznych pęknięć, ułożenie warstwy termoizolacyjnej na całej powierzchni
elewacji wraz z malowaniem
Roboty rozbiórkowe :
- usunięcie i utylizacja papy z powierzchni ok 300 m² ( podana ilość może ulec zmniejszeniu po oględzinach i ocenie wykonawcy)
- demontaż rynien
- częściowe usunięcie tynku z elewacji
- demontaż drzwi zewnętrznych wraz z futryną
Roboty budowlane :
Montaż rynien , ułożenie nowej papy, wykonanie nowych tynków w powierzchni elewacji oraz renowacja pozostałej części istniejących tynków – przygotowanie do izolowania termicznego- wykonanie izolacji termoizolacyjnej na całej powierzchni budynku – ok 300m², malowanie elewacji oraz drzwi zewnętrznych, bramy garażowej i krat w oknach, montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą
Wymagana gwarancja 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót przez inwestora
Termin wykonania - do 31.07.2023 r.
Termin złożenia ofert – do 03.06.2023 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Cena obejmuje wszystkie koszty, w tym:
- zakup niezbędnych materiałów
- transport materiałów,
- robociznę,
- odbiory wykonawcze,
- dostarczenie kopii uprawnień osoby, której powierzona zostanie funkcja Kierownika Budowy.