Polski Związek Działkowców prowadzi szeroką działalność wydawniczą, a także wydaje organizacyjne i ogrodnicze publikacje dla działkowców. Są to między innymi:

  1. Informator działkowca- wydawany co miesiąc w formie planszy na tablice ogrodowe,
  2. Zielona Rzeczpospolita- wydawana kilka razy do roku w formacie gazety codziennej. Znaleźć w niej można porady prawne dla działkowców i bieżące informacje związkowe.
  3. Czasopismo „Działkowiec”- wszyscy nowi działkowcy po złożeniu wykazów z danymi przez Zarządy ROD zgłoszeni są do rocznej prenumeraty miesięcznika. Prenumeratę można kontynuować składając wniosek na stronie internetowej https://www.dzialkowiec.com.pl/indexphpoptioncomjumiafileid3
  1. Czasopismo „Mój ogródek”- miesięcznik wydawany pod skrzydłami związku, dostępny w kioskach. Istnieje możliwość prenumeraty.
  2. Broszury ogrodnicze- w ciągu roku wydawanych jest kilkanaście broszur ogrodniczych do bezpłatnego rozdawania wśród działkowców. W 2020 roku wydano broszury pn: Warzywnik intensywnie, Z ogródka do kuchni, Trawnik już niemodny, Mały sad, Jagodnik, Zioła, Śmieci w ROD i na działce, natomiast w 2021 ukazała się już broszura pt. Woda- oszczędnie i racjonalnie. Broszury mają formę książeczek w formacie A5 i są kompendium wiedzy ogrodniczej, a także szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska. Możliwość skorzystania z materiałów w ogrodowych bibliotekach, bądź do pobrania w Zarządzie ROD.
  3. Strona internetowa PZD- zamieszczane są na niej aktualne informacje związkowe, porady prawne i ogrodnicze, uchwały Krajowej Rady i Krajowego Zarządu, stanowiska jednostek organizacyjnych. http://pzd.pl/
  1. Porady ogrodnicze zamieszczane na stronie okręgu.
  2. Konsultacje telefoniczne prowadzone przez pracowników biura.

 

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręg Łódzki PZD