Zgodnie z regulaminem ROD § 71 ust. 1. „Usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

Ust. 2. „Zezwolenie wydawane jest na wniosek: 1) zarządu ROD – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD, 2) działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki.”

  • Zanim złożysz wniosek

– zmierz obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi (jeśli drzewo posiada więcej niż jeden pień, pomiary wykonaj na wysokość 130 cm),

– zmierz powierzchnię krzewu [m2],

– sprawdź jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć.

 

Rośliny, które można usunąć bez zezwolenia:

– gatunki obce, które mogą wypierać gatunki rodzime, np. bożodrzew gruczołowaty (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.),

– drzewa i krzewy owocowe,

– krzewy, których powierzchnia nie przekracza 25 m2 ,

– drzewa, które mają obwód pnia mniejszy niż 50 cm,

WYJĄTKI!

– kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu,

– topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu.

 

Zgłoszenie (wniosek) powinno zawierać:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– oznaczenie działki z której ma być usunięte drzewo,

– rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu,

– gatunek oraz obwód pnia,

– przyczynę usunięcia drzewa lub krzewu.

 

Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo urzędu gminy.