Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Dla Działkowca

Wersja PDF

Wersja DOC

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej

Umowa dzierżawy działkowej

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Dla ROD

Wersja PDF

Wersja DOC

Uchwała w sprawie zatwierdzenia umowy dzierżawy działkowej do działki  z małżonkiem działkowca

Uchwała w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD

Uchwała w sprawie wypowiedzenie umowy przekształconej z mocy ustawy